Home » Materiaal 12+ » Taalachterstand bij leerlingen

Taalachterstand bij leerlingen

Afgelopen week verscheen een rapport van de Onderwijsinspectie. Daaruit bleek opnieuw dat de leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen achteruitgaat. Ter illustratie: één op de vijf leerlingen haalt geen voldoende voor het examen Nederlands op havo en vwo.

Vragen vooraf

  1. Wat houdt leesvaardigheid volgens jou in?
  2. Hoe erg is het dat één op de vijf leerlingen geen voldoende haalt voor het examen Nederlands op havo en vwo?

Bekijk de video

NOS – Nieuwsuur: Leraren over de taalachterstand van leerlingen

Vragen bij de video

  1. ‘Als je goed kan lezen, kan je goed denken,’ zegt Jeroen Dera (docent Nederlandse Letterkunde, Radboud Universiteit). In hoeverre ben je het met deze uitspraak eens?
  2. Jeroen Dera zegt dat het ingewikkeld is dat ook hogeropgeleiden steeds slechter worden in lezen. Waarom is dat ingewikkeld?
  3. Jeroen Dera vergelijkt lezen met activiteiten in de fitnesszaal. In hoeverre vind je deze vergelijking passend?
  4. Marloes Schrijvers (lerarenopleider Nederlands, Hogeschool Rotterdam) merkt dat veel studenten het niet leuk of zelfs lastig vinden om te lezen. Welke drie oorzaken worden hiervoor gegeven?
  5. Marloes Schrijvers signaleert dat er een kentering gaande is. Beschrijf wat die kentering inhoudt.
  6. Welke uitspraken uit deze video herken je bij jezelf als het gaat over lezen, leesplezier en leesvaardigheid?

Aan de slag

Optie 1

In de video zie je dat op de Hogeschool Rotterdam een speeddate met boeken georganiseerd is. Daarin presenteren studenten heel kort een boek dat ze zelf gelezen hebben.

Welk boek zou jij presenteren tijdens zo’n speeddate? Waarom?

Werk een presentatie van twee minuten uit waarin je jouw favoriete boek zo overtuigend presenteert dat de luisteraars er meteen voor naar de bibliotheek of boekhandel zouden willen rennen.

Optie 2

Hoe belangrijk is het volgens jou dat iedereen in Nederland voldoende leesvaardig is? Schrijf een beschouwing (400 – 600 woorden) waarin je op genuanceerde wijze antwoord geeft op deze vraag. Je beredeneert en formuleert vanuit verschillende perspectieven uit de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan: docenten in het voortgezet onderwijs, docenten op hbo of universiteit, ouders of communicatiemedewerkers bij de overheid.

Antwoorden bekijken

Om de antwoorden te kunnen zien, moet je zijn ingelogd. Heb je nog geen account? Meld je dan nu aan! Het is GRATIS.

Andere Lesopener Nederlands

Feit of fictie: Rusland profiteert van sancties

Als het aan Geert Wilders ligt, stopt Nederland met de economische sancties tegen Rusland. Volgens hem werkt de boycot van Russisch gas en Russische olie niet en heeft Rusland zelfs voordeel van deze sancties. Radio 1 zocht uit of dit klopt.

Bekijk

Sneuvelende verkiezingsbeloftes

Afgelopen woensdag kon Nederland zijn stem uitbrengen. Nu het volk heeft gekozen is het tijd voor de formatie. Partijen onderzoeken met wie ze willen samenwerken en op welke punten water bij de wijn gedaan moet worden. Daarbij zullen verkiezingsbeloftes sneuvelen.

Bekijk

Voordracht Ramsey Nasr

Enkele dagen geleden droeg dichter Ramsey Nasr een stuk voor bij het televisieprogramma Khalid & Sophie. Zijn verhaal raakte vele mensen en bereikte in korte tijd een groot publiek. In het stuk deelt hij op indringende wijze zijn overpeinzingen over de gebeurtenissen in Gaza en de reactie van de media daarop.

Bekijk

Vismigratierivier Afsluitdijk

Op dit moment wordt er gewerkt aan een vismigratierivier bij de Afsluitdijk. Door die rivier kunnen vissen oversteken van zoet water naar zout water. Voor sommige vissen is dat noodzakelijk om te overleven.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.