Home » Materiaal 12+ » Taalachterstand bij leerlingen

Taalachterstand bij leerlingen

Afgelopen week verscheen een rapport van de Onderwijsinspectie. Daaruit bleek opnieuw dat de leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen achteruitgaat. Ter illustratie: één op de vijf leerlingen haalt geen voldoende voor het examen Nederlands op havo en vwo.

Vragen vooraf

  1. Wat houdt leesvaardigheid volgens jou in?
  2. Hoe erg is het dat één op de vijf leerlingen geen voldoende haalt voor het examen Nederlands op havo en vwo?

Bekijk de video

NOS – Nieuwsuur: Leraren over de taalachterstand van leerlingen

Vragen bij de video

  1. ‘Als je goed kan lezen, kan je goed denken,’ zegt Jeroen Dera (docent Nederlandse Letterkunde, Radboud Universiteit). In hoeverre ben je het met deze uitspraak eens?
  2. Jeroen Dera zegt dat het ingewikkeld is dat ook hogeropgeleiden steeds slechter worden in lezen. Waarom is dat ingewikkeld?
  3. Jeroen Dera vergelijkt lezen met activiteiten in de fitnesszaal. In hoeverre vind je deze vergelijking passend?
  4. Marloes Schrijvers (lerarenopleider Nederlands, Hogeschool Rotterdam) merkt dat veel studenten het niet leuk of zelfs lastig vinden om te lezen. Welke drie oorzaken worden hiervoor gegeven?
  5. Marloes Schrijvers signaleert dat er een kentering gaande is. Beschrijf wat die kentering inhoudt.
  6. Welke uitspraken uit deze video herken je bij jezelf als het gaat over lezen, leesplezier en leesvaardigheid?

Aan de slag

Optie 1

In de video zie je dat op de Hogeschool Rotterdam een speeddate met boeken georganiseerd is. Daarin presenteren studenten heel kort een boek dat ze zelf gelezen hebben.

Welk boek zou jij presenteren tijdens zo’n speeddate? Waarom?

Werk een presentatie van twee minuten uit waarin je jouw favoriete boek zo overtuigend presenteert dat de luisteraars er meteen voor naar de bibliotheek of boekhandel zouden willen rennen.

Optie 2

Hoe belangrijk is het volgens jou dat iedereen in Nederland voldoende leesvaardig is? Schrijf een beschouwing (400 – 600 woorden) waarin je op genuanceerde wijze antwoord geeft op deze vraag. Je beredeneert en formuleert vanuit verschillende perspectieven uit de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan: docenten in het voortgezet onderwijs, docenten op hbo of universiteit, ouders of communicatiemedewerkers bij de overheid.

Antwoorden bekijken

Om de antwoorden te kunnen zien, moet je zijn ingelogd. Heb je nog geen account? Meld je dan nu aan! Het is GRATIS.

Andere Lesopener Nederlands

Kinderen in klaslokaal

Lofzang op de havo

Jongeren die naar de middelbare school gaan, kunnen in Nederland kiezen tussen vmbo, havo en vwo. Over de havo zijn zorgen, maar schoolbestuurder Wiko Veenvliet ziet veel kansen en mogelijkheden.

Bekijk
Auto zakt in gat in de weg

Zinkgaten

Overal op de wereld komen ze voor: zinkgaten. Ook in de Nederland ontstaat soms een gat dat zo groot is, dat een auto erin kan verdwijnen. Hoe ontstaan zinkgaten en waarom komen zinkgaten steeds vaker voor?

Bekijk
Kind loopt boek in

Btw op boeken naar 21%

In het Hoofdlijnenakkoord 2024, de plannen van het nieuwe kabinet, is opgenomen dat de btw op boeken van 9% naar 21% gaat. Binnen de kortste keren stond de boekenwereld op z’n kop.

Bekijk

Waarom Nederlands zo moeilijk is

Van de Nederlandse taal wordt vaak gezegd dat die moeilijk te leren is. Taalwetenschapper Sterre Leufkens vergeleek het Nederlands met verschillende talen en kwam erachter dat het Nederlands bijzonder veel regels heeft zonder duidelijk nut.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.