Home » Materiaal 12+ » Leraar bedreigd om spotprent

Leraar bedreigd om spotprent

Vorige week moest een leraar van een middelbare school in Rotterdam onderduiken, omdat hij bedreigd werd vanwege een spotprent in zijn lokaal. Eerder werd in Frankrijk een leraar vermoord nadat hij cartoons had laten zien van de profeet Mohammed tijdens een les over de vrijheid van meningsuiting. Wat zijn jouw gedachten over dit moeilijke onderwerp?

Vragen vooraf

  1. Wat heb jij meegekregen van het nieuws over deze twee leraren?
  2. Weet jij wat een spotprent is? Zo ja, noem een kenmerk. Zo nee, zoek op wat een spotprent is.

Bekijk de video

Bekijk deze video: Leraar in Rotterdam bedreigd vanwege een tekening

Vragen bij de video

  1. Beschrijf in drie stappen de gebeurtenissen die ertoe hebben geleid dat de leraar moest onderduiken.
  2. Leerlingen van de school in Rotterdam geven hun mening over de situatie op hun school. Hoe zou jij reageren?
  3. Noem een verschil tussen de situatie in Frankrijk en de situatie in Rotterdam.
  4. Welke oplossing noemt Paul Rosenmöller? Vind jij dat een goede oplossing? Leg je antwoord uit.
  5. Wat vind jij, moet je over alles een grap of spotprent kunnen maken? Waarom wel/niet?

Aan de slag

Optie 1

Spotprenten en cartoons geven meestal commentaar of kritiek op een actuele gebeurtenis. Ga naar de website www.foksuk.nl en kies in tweetallen drie cartoons. Beschrijf per cartoon welke actuele gebeurtenis bespot wordt en op welke manier.

Optie 2

Bekijk de volgende video over spotprenten en cartoons: Cartoonist

Het laatste deel van de video gaat over de vraag of je alles mag tekenen. Schrijf een ingezonden brief waarin jij antwoord geeft op deze vraag. Leg uit waarom je dat vindt en geef een voorbeeld. Gebruik ongeveer honderd woorden. Kijk op https://www.cambiumned.nl/theorie/schrijven-en-spreken/schrijven/ingezonden-brief/ voor meer informatie over de ingezonden brief.

Antwoorden

WK46_Leraar bedreigd om spotprent_antwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Andere Lesopener Nederlands

Feit of fictie: Rusland profiteert van sancties

Als het aan Geert Wilders ligt, stopt Nederland met de economische sancties tegen Rusland. Volgens hem werkt de boycot van Russisch gas en Russische olie niet en heeft Rusland zelfs voordeel van deze sancties. Radio 1 zocht uit of dit klopt.

Bekijk

Sneuvelende verkiezingsbeloftes

Afgelopen woensdag kon Nederland zijn stem uitbrengen. Nu het volk heeft gekozen is het tijd voor de formatie. Partijen onderzoeken met wie ze willen samenwerken en op welke punten water bij de wijn gedaan moet worden. Daarbij zullen verkiezingsbeloftes sneuvelen.

Bekijk

Voordracht Ramsey Nasr

Enkele dagen geleden droeg dichter Ramsey Nasr een stuk voor bij het televisieprogramma Khalid & Sophie. Zijn verhaal raakte vele mensen en bereikte in korte tijd een groot publiek. In het stuk deelt hij op indringende wijze zijn overpeinzingen over de gebeurtenissen in Gaza en de reactie van de media daarop.

Bekijk

Vismigratierivier Afsluitdijk

Op dit moment wordt er gewerkt aan een vismigratierivier bij de Afsluitdijk. Door die rivier kunnen vissen oversteken van zoet water naar zout water. Voor sommige vissen is dat noodzakelijk om te overleven.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.