Home » Materiaal 12+ » Leraar bedreigd om spotprent

Leraar bedreigd om spotprent

Vorige week moest een leraar van een middelbare school in Rotterdam onderduiken, omdat hij bedreigd werd vanwege een spotprent in zijn lokaal. Eerder werd in Frankrijk een leraar vermoord nadat hij cartoons had laten zien van de profeet Mohammed tijdens een les over de vrijheid van meningsuiting. Wat zijn jouw gedachten over dit moeilijke onderwerp?

Vragen vooraf

  1. Wat heb jij meegekregen van het nieuws over deze twee leraren?
  2. Weet jij wat een spotprent is? Zo ja, noem een kenmerk. Zo nee, zoek op wat een spotprent is.

Bekijk de video

Bekijk deze video: Leraar in Rotterdam bedreigd vanwege een tekening

Vragen bij de video

  1. Beschrijf in drie stappen de gebeurtenissen die ertoe hebben geleid dat de leraar moest onderduiken.
  2. Leerlingen van de school in Rotterdam geven hun mening over de situatie op hun school. Hoe zou jij reageren?
  3. Noem een verschil tussen de situatie in Frankrijk en de situatie in Rotterdam.
  4. Welke oplossing noemt Paul Rosenmöller? Vind jij dat een goede oplossing? Leg je antwoord uit.
  5. Wat vind jij, moet je over alles een grap of spotprent kunnen maken? Waarom wel/niet?

Aan de slag

Optie 1

Spotprenten en cartoons geven meestal commentaar of kritiek op een actuele gebeurtenis. Ga naar de website www.foksuk.nl en kies in tweetallen drie cartoons. Beschrijf per cartoon welke actuele gebeurtenis bespot wordt en op welke manier.

Optie 2

Bekijk de volgende video over spotprenten en cartoons: Cartoonist

Het laatste deel van de video gaat over de vraag of je alles mag tekenen. Schrijf een ingezonden brief waarin jij antwoord geeft op deze vraag. Leg uit waarom je dat vindt en geef een voorbeeld. Gebruik ongeveer honderd woorden. Kijk op https://www.cambiumned.nl/theorie/schrijven-en-spreken/schrijven/ingezonden-brief/ voor meer informatie over de ingezonden brief.

Antwoorden

WK46_Leraar bedreigd om spotprent_antwoorden

Andere Lesopener Nederlands

Kinderen in klaslokaal

Lofzang op de havo

Jongeren die naar de middelbare school gaan, kunnen in Nederland kiezen tussen vmbo, havo en vwo. Over de havo zijn zorgen, maar schoolbestuurder Wiko Veenvliet ziet veel kansen en mogelijkheden.

Bekijk
Auto zakt in gat in de weg

Zinkgaten

Overal op de wereld komen ze voor: zinkgaten. Ook in de Nederland ontstaat soms een gat dat zo groot is, dat een auto erin kan verdwijnen. Hoe ontstaan zinkgaten en waarom komen zinkgaten steeds vaker voor?

Bekijk
Kind loopt boek in

Btw op boeken naar 21%

In het Hoofdlijnenakkoord 2024, de plannen van het nieuwe kabinet, is opgenomen dat de btw op boeken van 9% naar 21% gaat. Binnen de kortste keren stond de boekenwereld op z’n kop.

Bekijk

Waarom Nederlands zo moeilijk is

Van de Nederlandse taal wordt vaak gezegd dat die moeilijk te leren is. Taalwetenschapper Sterre Leufkens vergeleek het Nederlands met verschillende talen en kwam erachter dat het Nederlands bijzonder veel regels heeft zonder duidelijk nut.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.