Home » Toekomstbesteding onderwijs: een drietrapsprocedure

Toekomstbesteding onderwijs: een drietrapsprocedure

Naar schatting heeft 65 procent van de basisschoolleerlingen straks een beroep dat nu nog niet bestaat. Daarnaast zijn er op dit moment heel wat opleidingen die studenten klaarstomen voor beroepen die straks niet meer bestaan. Hoe doorbreken we deze impasse?

Jongeren voorbereiden op banen die we ons nu nog niet eens kunnen voorstellen is allesbehalve een gemakkelijke opgave. In het onderzoeksrapport Het voorbereiden van leerlingen op (nog) niet bestaande banen adviseert Prof. Dr. Paul A. Kirschner (Open Universiteit) beleidsmakers om de komende tien, vijftien jaar een drietrapsprocedure te hanteren.

Drietrapsprocedure

“De eerste trap is het leggen van een kennisfundament waarmee leerlingen goed kunnen functioneren in het vervolgonderwijs en in hun toekomstige loopbaan. De tweede trap is ervoor zorgen dat leerlingen ruimte krijgen om het geleerde toe te passen bij het oplossen van nieuwe en concrete vragen en problemen, zodat zij zien dat zij ook echt iets kunnen met wat zij geleerd hebben. De competenties die ze daarvoor nodig hebben zijn kennis toepassen in uiteenlopende situaties, problemen oplossen en samenwerken. De derde trap is het ontwikkelen van hogere-orde denkvaardigheden zoals metacognitie en reflectie. Dat zijn de vaardigheden die aan de basis liggen van een leven lang leren en kritisch denken.” (Kirschner, 2017)

Verder lezen? Het volledige onderzoeksrapport kun je hier downloaden.

 

Laatste onderwijsnieuws

Een kind dat ligt te lezen in de schoolbibliotheek

Boekentips februari 2024

Verrassende, nieuwe, inspirerende en interessante boeken om mee aan de slag te gaan in de klas.

Bekijk
Twee kinderen steken hun vinger op

Het belang van filmeducatie

Filmleraar van het jaar regio Midden Astrid van der Knaap deelt haar visie op filmeducatie en geeft tips.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.