Tag: leerrendement

Aantekeningen maken in je lesboek

Al generaties lang maken leerlingen aantekeningen in een schrift. In boeken komt hoogstens een streepje potlood...

6 vormen van co-teaching

Door middel van co-teaching kun je een goede taakverdeling maken, zodat iedere activiteit of taak in de...

Meer muziek voor hogere cijfers

Op veel scholen wordt bezuinigd op vakken die niet worden getoetst. Vooral muziek wordt steeds minder gegeven....

Sociaal leren in een notendop

Vaardigheden eigen maken kan op verschillende manieren. Een van die manieren is sociaal leren. Maar wat is het?...

De tipped classroom: Het nieuwe lesgeven?

Een deel flipped en een deel traditionele les; dat is de tipped classroom. Het beste van twee...

SURFnet: learning analytics in de onderwijspraktijk

De mogelijkheden van learning analytics zijn groot, maar hoe past een opleiding of docent ze succesvol toe?...

Activerende werkvormen voor leerlingen van nu (1)

In het kader van activerend leren ter bevordering van de motivatie probeer je als docent heel wat...

Digitaal versus traditioneel: Op zoek naar de balans

“Over twintig jaar vragen we ons af: Wat hebben we onze kinderen aangedaan?” Hersenonderzoeker Manfred Spitzer schuift...