Tag: complimenten

De kracht van complimenten

Waardering en erkenning vormen het fundament voor gelukkige, betrokken en bevlogen medewerkers. En dat werkplezier is heel...

Pedagogisch klimaat op orde?

In dit artikel komen allereerst leerlingen aan het woord: hoe beoordelen zij het pedagogisch klimaat binnen hun...

De 10 best gelezen artikelen van 2017

Met het einde van het jaar in zicht kunnen we er niet omheen: lijstjes! Of ja, een...

Leerlinggedrag verbeteren: Complimenteren werkt

In de serie ‘Leerlinggedrag verbeteren’ geven we tips om het gedrag van leerlingen in de klas te...

5 tips voor effectieve oudergesprekken

Elke leerkracht in het primair onderwijs heeft er mee te maken: oudergesprekken. Deze welbekende 'tienminutengesprekken' verlopen lang...

5x zo stimuleer je sociaal gedrag in de klas

lLeerlingen presteren beter als ze goed in hun vel zitten. Als je vanuit een positieve benadering naar...

Effectieve complimenten geven: Hoe doe je dat?

Complimenten kunnen van positieve invloed zijn op de motivatie van kinderen, maar dat is lang niet altijd...

Lesbrief: De media en het zelfbeeld

Hoe je over jezelf denkt wordt beïnvloed door tal van factoren. Zo spelen de mensen om je...