Home » 5 tips voor effectieve oudergesprekken

5 tips voor effectieve oudergesprekken

Elke leerkracht in het primair onderwijs heeft er mee te maken: oudergesprekken. Deze welbekende ‘tienminutengesprekken’ verlopen lang niet altijd volgens het boekje. Waar het met de ene ouder als vanzelf gaat, lijken die tien minuten bij de ander wel een uur te duren. In dit artikel 5 praktijktips die je kunnen helpen bij het voeren van effectieve en soepele oudergesprekken.

Het doel van een oudergesprek is het uitwisselen van informatie. Hoe gaat het met het kind op school en thuis? Leerkracht en ouder(s) nemen samen de tijd om stil te staan bij deze vragen. Met sommige ouders verloopt een oudergesprek vanzelf. Maar er zijn ook gesprekken waarbij dit niet het geval is. Verkeerde verwachtingen, tegenvallende schoolprestaties of andere teleurstellingen kunnen ervoor zorgen dat een gesprek niet effectief en soepel verloopt. Heb jij hier ook weleens mee te maken? Wellicht zorgt een van de volgende tips ervoor dat je de volgende keer wél een soepel gesprek voert:

1. Voorbereiding 10 minutengesprek

Bereid een gesprek goed voor. Corine Kok (leerkracht groep 5): “Ik maak kopieën van de rapporten en schrijf bij iedere leerlingen op- en aanmerkingen. Ik pak gemaakte en vastgelegde afspraken erbij en kom erop terug in de gesprekken. Belangrijke zaken noteer ik direct en voeg ik toe aan eerder verkregen informatie. Bij tienminutengesprekken zet ik een timer aan, zodat beide partijen weten wanneer het gesprek eindigt. Dit voorkomt uitloop. Ook dát is voorbereiding.”

2. Duidelijke structuur

Nina Hamers, leerkracht in groep 3, geeft het doel en het verloop van het gesprek aan. Dat gaat dan ongeveer zo: ‘Wij zijn hier om te praten over Eefjes welbevinden in de klas. Eerst wil ik graag van jullie horen hoe jullie haar welbevinden ervaren. Daarna zal ik vertellen hoe ik dit ervaar en vervolgens bespreken we wat goed gaat en waar we tot een oplossing moeten komen. Als u tijdens het gesprek vragen of opmerkingen heeft, dan hoor ik dat graag.’ Nina: “Ik merk dat ouders het prettig vinden als ze weten wat er besproken gaat worden. Ik benadruk graag het gevoel dat we het gesprek voeren vanuit een gezamenlijk doel, namelijk in het belang van het kind. Ik zorg ervoor dat er meer dan genoeg interactie is tussen mij en de ouders. Ik laat ouders ruimschoots aan het woord, stel veel vragen en laat hen merken dat ik ze serieus neem.”

3. Compliment

Open het gesprek met een compliment aan de leerling of vertel iets leuks over de leerling. Jeske van der Heijden (leerkracht groep 4): “Dit is een goede manier om het ijs te breken en ouders meer op hun gemak te stellen. Ik doe dit bij ieder kind, dus óók als het een leerling betreft waar het op dat moment minder goed mee gaat. Denk bijvoorbeeld aan een grappige opmerking, een creatief knutselwerkje of een mooi gebaar.”

4. Wij-gevoel

Creëer een wij-gevoel door het kind centraal te stellen. Jeske: “Ga uit van de onderwijsbehoeften van een kind. Wat heeft een kind nodig om zich succesvol te ontwikkelen? Hoe kunnen wij hier samen voor zorgen? Met deze gedachte staan we als ouders en leerkrachten naast elkaar in plaats van tegenover elkaar. Ik benoem wat ik zie, benadruk het welbevinden en vraag naar de mening van de ouders.”

5. Ook in gesprek met kind

Mascha Daems, leerkracht groep 8: “Een leerling weet heel goed wat hij of zij wil of nodig heeft. Daarom praat ik eerst met de leerling, vóórdat ik de ouders ontmoet. Tijdens dit gesprek stellen we samen de leerdoelen en -behoeften vast. Wanneer ik de ouders ontmoet, vertel ik hen over de inhoud van het gesprek dat ik heb gehad met hun zoon of dochter. Vaak vinden ze het fijn om te horen met welke doelen we concreet aan de slag gaan. Ik communiceer op een laagdrempelige manier en tutoyeer ouders om die laagdrempeligheid te onderstrepen.”

Wat is jouw gouden tip voor een succesvol en effectief oudergesprek? Laat een reactie achter via onderstaand reactieformulier.

Laatste onderwijsnieuws

Een kind op een hinkelpad

Beweging in het rekenen (deel 2)

Er is steeds meer aandacht voor bewegen op school. Welke werkvormen zijn daadwerkelijk effectief voor het leren?

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.