Home » Smart Education: 4 Learnings uit Zuid Korea

Smart Education: 4 Learnings uit Zuid Korea

Zuid Korea is voorloper als het gaat om digitaal onderwijs. Al in de jaren ’90 begon men met het maken van plannen voor meer ICT in het onderwijs. Vanaf 2005 startte op grote schaal de distributie en ingebruikname van digitale media in het klaslokaal. Het streven is om in 2015 het volledige onderwijsprogramma via digitale tekstboeken aan te bieden en over te gaan op smart education. Wat kunnen we leren van deze digitale onderwijsambities van de Zuid Koreanen?

1) Gelijkheid en toegankelijkheid
Onderwijs is in Zuid Korea zeer belangrijk. De eisen die aan leerlingen worden gesteld zijn daardoor extreem hoog. Om kans te maken op toelating tot een universiteit is het voor leerlingen noodzakelijk bijles te volgen. Dit is echter niet goedkoop. Voor de minder welgestelden zelfs amper te betalen. Het digitale ´Korea Cyber Home Learning System´ is ontworpen om dit probleem aan te pakken. Het systeem biedt een volledig online lesomgeving toegankelijk voor iedereen. Binnen deze omgeving kunnen leerlingen werken aan extra opdrachten en bijlessen krijgen van (virtuele) docenten.

2) ‘Vloeibare content’
Het ‘digital textbook project’ startte in 2007 en is de afgelopen jaren getest op diverse scholen in het land. De ambitie is dat in 2014 alle basisscholen met deze digitale tekstboeken werken, gevolgd door het voortgezet onderwijs in 2015. De digitale boeken hebben een groot voordeel  ten aanzien van de traditionele lesboeken. Ze vervangen de ouderwetste statische content door ´vloeibare content’. In een tijdperk waarin informatie snel verandert moeten studieboeken in staat zijn snel op deze veranderingen in te spelen. Docenten kunnen daarom eenvoudig de content in het digitale tekstboek aanpassen en actualiseren. Dit betekent voor leerlingen een up-to-date lesprogramma en tegelijkertijd voor docenten een creatieve uitdaging om de lesstof actueel en relevant te houden.

3) Smart education
Hoewel het de bedoeling is het onderwijs volledig digitaal aan te bieden onder de noemer smart education betekent dit niet ‘smart device education’. Digitale media spelen een belangrijke rol hierin, maar het uitgangspunt van smart education is om een passend onderwijsprogramma aan te bieden voor de huidige generatie digital natives. De arbeidsmarkt van de 21ste eeuw vraagt om specifieke competenties als samenwerken, probleemoplossend vermogen en goede communicatieve vaardigheden. Het digitale lesmateriaal en de lessen worden zo ingericht dat zij de beste omgeving bieden voor het aanleren van deze belangrijke 21st century skills.

4) Kanttekening
Bovenstaande punten verdienen wel een kanttekening. Smart education werd vrij snel omarmd in Zuid Korea. Sommige pilotscholen uiten echter ook hun zorgen over zoveel digitaal onderwijs. Een aantal praktische problemen waar men tegenaan loopt zijn de kosten voor de digitale tekstboeken, onvoldoende digitale kennis bij docenten en copyrightproblemen met lesmateriaal waardoor niet alles eenvoudig toegankelijk te maken is. Maar belangrijker is dat leerlingen nu wel erg veel tijd achter een computerscherm doorbrengen. Het scherm wordt zo voor hen als het ware hun enige venster op de wereld. Diverse scholen in Zuid Korea pleiten daarom voor meer balans bij het inzetten van ICT in het onderwijs, zodat leerlingen ook naar buiten gaan en de ‘echte’ wereld ervaren.
Bekijk deze video voor meer informatie over het ambitieuze plan van de Koreaanse overheid om het volledig curriculum te digitaliseren.

Hoe kijk jij aan tegen een digitaal lesprogramma met digitale schoolboeken zoals in Zuid Korea?

Laatste onderwijsnieuws

Portret van eerstejaars student Nena van Dalen

Even bellen met de pabo

Wat speelt er op de pabo? Dit keer vroegen we het aan eerstejaars student Nena van Dalen.

Bekijk
Een microfoon voor een Zweedse vlag

Column: Douze points naar ons mbo!

Ryan Smulders werkt als docent maatschappijleer in het mbo en is liefhebber van het songfestival. Hij ontdekte verschillende overeenkomsten.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.