Nieuwe functies in de digibordsoftware

Met ingang van het schooljaar 2016-2017 wordt de digibordsoftware van Grip op lezen uitgebreid met een aantal nieuwe functies, zodat u er nog makkelijker mee kunt werken.We zetten ze voor u op een rij.

Elke vraag op een apart scherm

De pagina’s uit het werkboek worden nu per les getoond: een pagina zonder en een pagina met antwoorden. Hieraan wordt de mogelijkheid toegevoegd om elke vraag opeen apart scherm te tonen en ook de benodigde tekst(en) en antwoorden. U kunt voortaan dus kiezen of u alle vragen op één pagina wilt tonen, net als in het werkboek,of iedere vraag apart op het scherm.

Moeilijke woorden

Aan de instructie wordt het onderdeel ‘Woorden’ toegevoegd, waarin de moeilijke woorden van de les in tekst en beeld worden uitgelegd. Op die manier kunt u nog actiever werken aan het vergroten van de woordenschat van de kinderen.

Handleidingpagina’s

Per les worden de pagina’s uit de handleiding opgenomen in het digibord zodat u ze altijd bij de hand hebt.

Mixlessen gesplitst

De optie ‘Mixles’ wordt opgesplitst in twee opties: informatieve tekst en filosofische tekst. De keuze wordt dus overzichtelijker gemaakt.

Printbladen met antwoorden

Bij de lessen komen ook printbladen met de antwoorden. Dat is makkelijk bij het zelfstandig nakijken.

Meer lessuggesties

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.