Een initiatief van Malmberg

Opbrengstgericht werken met Taal actief 4

Malmberg maakt u het opbrengstgericht werken makkelijker met groepsplannen en groepsoverzichten.

Resultaten monitor bij je methode

De registratiebladen zijn niet meer beschikbaar. Hiervoor in de plaats kun je gebruikmaken van de Malmberg Resultatenmonitor. De Resultatenmonitor is een onlineregistratie-en analysetool. De monitor registreert leerresultaten, adviseert vervolgleerstof en genereert periodiek groepsplannen.

Wanneer je een licentie hebt op een digitaal product bij een Malmberg-methode, dan heb je automatisch toegang tot de leerkracht-startpagina. De Resultatenmonitor van de methode is een gratis module, toegankelijk vanuit de leerkrachtstartpagina.

In de Resultatenmonitor kun je de resultaten van toetsen die je op papier afneemt registreren. Maken de leerlingen de toetsen digitaal door middel van de toetssoftware, dan verschijnen de resultaten automatisch in de Resultatenmonitor. De Resultatenmonitor geeft op basis van de toetsresultaten vervolgadvies op maat.

Op www.malmberg.nl/softwarehulp onder het kopje ‘Ondersteuning lesmateriaal’ vind je meer informatie over het gebruik van de monitor.

Opbrengstgericht werken met Taalactief 4

Malmberg maakt u het opbrengstgericht werken makkelijker met groepsplannen en groepsoverzichten. Voor de groepsplannen is een leeg format beschikbaar, maar u vindt hier ook ingevulde plannen. De ingevulde groepsplannen bevatten een standaardtekst. U kunt de standaardtekst aanpassen aan de eigen situatie. Daarnaast moeten de namen van de kinderen nog worden ingevuld. Daarnaast heeft elk taaldomein een kwaliteitskaart.

Deze materialen zijn voor Taal actief 4 ontwikkeld in samenwerking met Aniek Breemer-Verbraak, adviseur KPC Groep.

Download hieronder:

Handleidingen

Handleidingen

Kwaliteitskaarten

Kwaliteitskaarten

Groepsoverzichten

Groepsoverzichten

Groepsplannen Taal verkennen

Voor het domein taal verkennen vindt u per 2 thema’s een ingevuld groepsplan. In dit plan worden per 2 thema’s de doelen opgesomd die in Taal actief aan de orde komen.
Groepsplannen Taal verkennen

Groepsplannen Spelling

Voor het domein spelling vindt u per 2 thema’s een ingevuld groepsplan. In dit plan worden per 2 thema’s de doelen opgesomd die in Taal actief aan de orde komen
Groepsplannen Spelling

Groepsplannen Woordenschat

Voor het domein woordenschat is er één ingevuld groepsplan per leerjaar. Voor de doelen (woorden) wordt verwezen naar de visuele leerlijn in de handleiding. Het is wel de bedoeling om ook voor woordenschat 4 keer per schooljaar een groepsplan in te vullen
Groepsplannen Woordenschat

Nieuwste lessuggesties

Nieuwste extra materialen

Uit het archief van Mijn Malmberg