Een initiatief van Malmberg

Extra lessen ‘Omgaan met geld’ De wereld in getallen 4

Helaas komen er regelmatig mensen in financiële problemen en dat geldt in toenemende mate ook voor jongeren. Goed leren omgaan met geld kan dit helpen voorkomen.

Malmberg maakt het u vanaf nu gemakkelijk om aandacht te besteden aan dit belangrijke onderwerp. Voor de groepen 4 tot en met 8 zijn er per jaar 7 korte lessen ontwikkeld. Het gaat om korte lessen of kringgesprekken rond onderwerpen als zakgeld, reclame en geld lenen/sparen. Er wordt steeds aangehaakt op het actuele onderwerp uit de rekenles.

Het materiaal voor de extra lessen ‘omgaan met geld’ is opgenomen in de digibordsoftware van De wereld in getallen aan het eind van de betreffende rekenles.

Via de knop ‘Printbladen’ rechtsonder in het lesmenu kunt u een handleiding voor deze les uitprinten. In de lessen wordt ook af en toe verwezen naar filmpjes op externe sites.Om deze filmpjes te kunnen starten drukt u op de knop ‘film’.

Uiteraard is dit onderdeel facultatief. U bepaalt zelf of u tijd wilt en kunt besteden aan deze lessen. Natuurlijk kunt u het onderdeel ook op een later moment oppakken.

De wereld in getallen Omgaan met geld Groep 4

De wereld in getallen Omgaan met geld Groep 5

De wereld in getallen Omgaan met geld Groep 6

De wereld in getallen Omgaan met geld Groep 7

De wereld in getallen Omgaan met geld Groep 8

De lessuggesties ‘Omgaan met geld’ zijn ontwikkeld door Malmberg waarbij de leerlijn financiële educatie van Wijzer in geldzaken als leidraad is gehanteerd. Wijzer in geldzaken is een project van het ministerie van Financiën, waarin partijen als banken,verzekeraars en bijvoorbeeld het Nibud samenwerken.

Nieuwste lessuggesties

Nieuwste extra materialen

Uit het archief van Mijn Malmberg