Home » Laaggeletterdheid 2018: de feiten en cijfers

Laaggeletterdheid 2018: de feiten en cijfers

Er zijn in Nederland 2,5 miljoen mensen van zestien jaar of ouder die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Een groot deel van deze groep heeft ook moeite met digitale vaardigheden. Laaggeletterdheid is anno 2018 dus nog steeds een serieus probleem. Wat zijn de feiten en cijfers?

Onder die 2,5 miljoen mensen vallen ruim 740.000 laaggeletterde werknemers die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Voor hen is het doorgaans moeilijk om hier iets aan te doen, onder meer doordat volwassenen met matige basisvaardigheden vaak een negatieve houding hebben tegenover scholing. Veelal hebben zij te maken (gehad) met slechte schoolervaringen, externe druk om te presteren en weinig zelfvertrouwen. Een lastig parket, want beheersing van taalvaardigheden, rekenvaardigheden en digitale vaardigheden is noodzakelijk om te kunnen participeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt.

Wat weten we over laaggeletterdheid?

In 2017 is in opdracht van Stichting Lezen & Schrijven onderzocht wat we in Nederland nou precies weten over laaggeletterdheid. Daaruit kwamen onder meer de volgende bevindingen naar voren:

Zware onderschatting: De meeste Nederlanders weten dat er in Nederland laaggeletterden zijn, maar onderschatten het aantal. De gemiddelde schatting is circa 600.000 mensen, ruim vier keer lager dan de daadwerkelijke 2,5 miljoen volwassenen.

Onwetendheid: De meeste Nederlanders (66%) kennen niemand in hun omgeving die laaggeletterd is. Daarnaast bestaan er veel misvattingen over laaggeletterdheid. Zo wordt het vaak verward met dyslexie en analfabetisme.

Belangrijk probleem: De meeste Nederlanders (81%) vinden laaggeletterdheid een (zeer) belangrijk probleem.

Grote bereidheid: 28% van de Nederlanders (ruim 4,7 miljoen mensen) is bereid hun persoonlijke tijd en energie vrij te maken om het probleem van laaggeletterdheid aan te pakken.

Literatuurstudie laaggeletterdheid

Om meer inzicht te bieden in laaggeletterdheid in Nederland anno 2018, publiceerde Stichting Lezen & Schrijven in september een literatuurstudie met feiten en cijfers over laaggeletterdheid. Deze publicatie toont onder meer kerncijfers binnen de domeinen taalbeheersing, welzijn, arbeidsmarkt en economie, gezondheid, opleiding en ontwikkeling en ontplooiing. Je kunt de publicatie hier kosteloos downloaden.

Wat weet jij over laaggeletterdheid? En heb je er op school mee te maken? Hoe ga je daarmee om? Laat een reactie achter via onderstaand reactieformulier.

Laatste onderwijsnieuws

Een kind op een hinkelpad

Beweging in het rekenen (deel 2)

Er is steeds meer aandacht voor bewegen op school. Welke werkvormen zijn daadwerkelijk effectief voor het leren?

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.