Home » Kennisupdate: Rekenen en wiskunde vanaf het primair naar het voortgezet onderwijs

Kennisupdate: Rekenen en wiskunde vanaf het primair naar het voortgezet onderwijs

Achteraanzicht van jonge jongen die rekent op een whiteboard op school

De Inspectie van het Onderwijs publiceerde onlangs een onderzoek over de rekenvaardigheden van kinderen in de tweede klas van het voortgezet onderwijs. Interessant, ook voor leerkrachten in het primair onderwijs, vanwege een aantal aanbevelingen in het rapport.

Rekenvaardigheden niet goed bijgehouden

Leerlingen moeten volgens het referentiekader eind groep 8 rekenniveau 1F beheersen. Dit lukt over het algemeen erg goed, 93% van de leerlingen haalt op de eindtoets het gewenste niveau. Toch blijkt de groep leerlingen die 1F nog niet heeft bereikt aan het einde van de tweede klas van het voortgezet onderwijs even groot als aan het eind van groep 8.

Hoe dit kan? De onderwerpen die op 1F-niveau worden behandeld, zoals de tafels van vermenigvuldiging, komen niet terug in de lesstof die gericht is op het behalen van niveau 2F. Sommige vaardigheden die leerlingen opdoen op de basisschool, worden dus niet herhaald. Door dit gebrek aan onderhoud bereiken leerlingen niet het gewenste rekenniveau of dit niveau wordt niet bijgehouden.

Doorlopende leerlijn

Volgens de focusgroep is een doorgaande leerlijn in rekenen en wiskunde tussen het po en vo wenselijk. Een breuk in die leerlijn is het verschil in terminologie. Zo gebruiken leerkrachten in het basisonderwijs ‘kleiner maken’ en docenten in het voortgezet onderwijs ‘vereenvoudigen’. Informatieve grafieken in het po vallen onder ‘verbanden’ en in het vo onder ‘statistiek en formules’. Het lijken een kleine nuances, maar ze ondermijnen een doorlopende leerlijn en meer begrip van de termen bij leerlingen. Hier wordt overigens in de actualisatie van de kerndoelen rekenen en wiskunde, die in september 2023 is uitgekomen, uitgebreid bij stilgestaan.

Het onderzoek bevestigt opnieuw hoe belangrijk een doorlopende leerlijn is voor het behalen van een bepaald niveau. Scholen in het po en vo kunnen zich voor advies en hulp aanmelden voor de Subsidieregeling Verbinding po-vo.

Meer lezen?

Rekenen en Wiskunde | Peil.onderwijs | Inspectie van het onderwijs (onderwijsinspectie.nl)

Verbinding po-vo | Subsidie | Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl)

Laatste onderwijsnieuws

Een werkplaats

Dompel je klas onder in  … techniek

Trek je werkhandschoenen aan, zet je veiligheidsbril op en laad de batterijen op: dompel je klas onder in techniek.

Bekijk

Fantasiekaartjes

Met deze fantasiekaartjes verzinnen de kinderen de mafste verhalen.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.