Home » Innovatief onderwijsconcept: Nieuwe Thermen

Innovatief onderwijsconcept: Nieuwe Thermen

Nieuwe Thermen is een innovatief onderwijsconcept, geïnspireerd op het Zweedse onderwijsmodel van de Kunskapsskolan en ‘Malmberg-labschool voor adaptieve methodes’. Vera Heijenrath, sectordirecteur van Nieuwe Thermen in Heerlen, vertelt: “Onze visie gaat uit van gepersonaliseerd leren vanuit coaching, verbinding tussen vakken en 21e-eeuwse vaardigheden.”

Overstijgende thema’s in het onderwijs

“Op Nieuwe Thermen wandelen we niet rechtlijning door een methode heen. Iedere periode heeft een thema dat letterlijk in álle vakken op school en ook bij de externe leerlabs centraal staat. Elke dag zijn er vaste halfuurs instructiemomenten bij vakgebieden. De rest van de tijd wordt besteed aan verdieping vanuit het thema. In de uren ‘gepersonaliseerd leren’ bepaalt de leerling zelfstandig de vorm, inhoud en het tempo naar het einddoel. Bij ieder vakgebied kunnen de leerlingen kiezen voor extra levels om een hoger of excellent niveau te bereiken. De motivatie neemt volgens ons toe als de leerling bij elke stap naar een hoger niveau succes ervaart.”

Het rooster biedt vaste tijden voor instructie en gepersonaliseerd leren voor leerlingen en vaste ontwikkeltijd voor domeinoverstijgende thema’s voor docenten.

Mentor-coaching

“Iedere dag start met een half uur mentor-coaching. Hier wordt bijvoorbeeld de actualiteit van de buitenwereld besproken. Maar ook bespreekt de leerling met de mentor wat hij moet doen. Iedere leerling heeft voor de communicatie tussen school en thuis een “schakelboekje”. Daarin worden bijzonderheden en actuele zaken over en weer verteld. School en ouders werken zo samen versterkend aan de basishouding denken-durven-doen. Het coachen gaat eigenlijk de hele dag door. We zijn een leer-leefgemeenschap en eten bijvoorbeeld met alle leerlingen, docenten, conciërge en onderwijsassistenten samen in één ruimte. Een belangrijke basis voor het coachen is het ontwikkelplan: een individueel plan over de vaardigheden waaraan dat jaar gewerkt gaat worden. Mentor, leerling en ouders stellen dit samen op, dit zorgt voor een geweldige basis voor coaching.”

Thermenmeter

“Omdat we als compleet nieuwe school konden starten, was het logisch dat we ook de 21e eeuwse vaardigheden in het onderwijsconcept wilden integreren. Maar dat was nog niet zo makkelijk. Vooral het meetbaar maken en inzichtelijk houden voor iedereen vergt behoorlijke inspanningen. Eerst hebben we de algemene ‘21st century skills’ vertaald naar zes behapbare hoofdvaardigheden en die weer onderverdeeld naar 15 subvaardigheden (zie afbeeldingen). Die hebben we vervolgens in een ‘web’ gevisualiseerd: de Thermenmeter. Alle vaardigheden worden digitaal bijgehouden door de leerling en mentor. Het ontwikkelplan is hiervoor de 0-meting. De Thermenmeter maakt de groei van de leerling duidelijk; voor leerling, mentor, ouders en docenten.”

Heeft u een toepasbare onderwijsvernieuwing die collega-scholen direct verder kan helpen? Laat het ons weten met voorbeelden. We delen de ervaringen graag.

6 hoofdvaardigheden, iedere vaardigheid uitgewerkt naar 15 subvaardigheden.

Probleemoplossend denken en onderzoeken in 15 subvaardigheden.

De status in vaardigheden en cijfers per vak in één oogopslag verwerkt in de Thermenmeterkaart.

Meer informatie

Meer informatie over hoe Nieuwe Thermen de 21st century skills heeft vertaald in het Vaardigheidspel en het meetinstrument ‘De Thermenmeter’? Neem gerust contact op met Vera Heijenrath via 045-5717532 of per e-mail: vcj.heijenrath@nieuwethermen.nl

Lees ook: meer over Kunskapsskolan en gepersonaliseerd leren.

Vera Heijenrath, sectordirecteur van Nieuwe Thermen,Heerlen 

Laatste onderwijsnieuws

Een kind dat vermoeid op zijn bureau ligt met een bordje Help!

Lied van de maand: Ik heb het zo druk!

Even lekker klagen: we hebben het zo druk! Hier vind je een liedtekst, een ingezongen lied, een karaokeversie en tips voor je les.

Bekijk
Een klas vol jongens in een oude jongensschool

Luistertip: De Jongensschool

In de documentaire De jongensschool onderzoekt Jan Maarten Deurvorst zijn herinneringen aan een van de laatste jongensscholen.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.