Gepersonaliseerd leren: de stand van zaken

0


Onderwijstechnologie moet het in de (nabije) toekomst voor scholen makkelijker maken om maatwerk aan leerlingen te bieden. Met het oog op gepersonaliseerd leren is digitalisering dus steeds belangrijker. Om die reden brachten voormalig schoolleiders Ad van der Wiel en Hans Reiber, beiden werkzaam bij adviesbureau Rijnconsult Onderwijs en ICT, de huidige stand van zaken op Nederlandse scholen in kaart.

Ad van de Wiel: “Wij zijn nu twee jaar bezig met twee netwerken (van ieder tien scholen) van schoolleiders die door het inzetten van ict gepersonaliseerd leren willen gaan realiseren. Dat is geen gemakkelijk traject en op alle scholen moet nog veel gebeuren voordat het, door het team gedragen, is ingevoerd. In de netwerken zijn grote stappen voorwaarts gezet en daarbij is ook duidelijk geworden dat de gekozen aanpak van een school die succesvol is, niet zo maar kan worden gekopieerd naar een andere school.”

Conclusies en aanbevelingen
Op basis van de bevindingen die zij tijdens hun schoolbezoeken constateerden, hebben Van der Wiel en Reiber zowel successen als valkuilen voor digitalisering en personalisatie in kaart gebracht. Deze vormen de basis voor een lijst van conclusies en aanbevelingen, waar scholen in Nederland hun voordeel mee kunnen doen. De lijst bestaat uit tien punten:

  1. Schoolleiding
  2. Onderwijsvisie
  3. 21st Century Skills
  4. Infrastructuur
  5. Digitaal leermateriaal
  6. Deskundigheid
  7. Teamontwikkeling
  8. Overleg- en besluitvormingsstructuur
  9. Taakbeleid
  10. Leerling- en ouderparticipatie

Bent u geïnteresseerd in de uitwerking van bovengenoemde conclusies en aanbevelingen? Lees dan het hele artikel op Consultancy.nl. Herkent u de situatie op uw school in de bevindingen van Van der Wiel en Reiber? Laat een reactie achter via onderstaand reactieformulier.

Lees ook:

(bron: Consultancy)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here