Home » Gastblog: ‘Niet terug naar ‘normaal’!’

Gastblog: ‘Niet terug naar ‘normaal’!’

Op dit moment wordt onderzocht of het thuisonderwijs heeft geleid tot leerachterstanden. Vooralsnog lijkt het erop dat het meevalt (de leerlingen in bijzondere situaties in ieder geval buiten beschouwing genomen). Wel ontbreken er twee weken na de heropening nog leerlingen fysiek op de scholen. Dit zijn wederom leerlingen uit moeilijke thuissituaties waar aandacht voor en duidelijk zicht op ontbreekt.

Deze gastblog is geschreven door Stan Put van put2gether.

Als de coronacrisis en het thuisonderwijs ons een dienst hebben bewezen, dan is het wel dat we heilige huisjes niet altijd overeind hoeven te houden. Als we willen, kunnen we het onderwijs écht opnieuw inrichten: met de kennis die we al hadden en de kennis die we de afgelopen maanden hebben opgedaan. Het onderwijs vanuit een geheel nieuw perspectief benaderen creëert ruimte voor noodzakelijke veranderingen. Want laten we eerlijk zijn: we waren het toch allemaal beu om te toetsen op de schaal zoals we het deden? Om ons te laten leiden door formulieren en procedures in plaats van door ons gezonde verstand?

Tijdens de coronacrisis hoor ik onze minister-president benadrukken dat het gebruik van ons ‘gezonde verstand’ in deze crisis het meest oplevert. Uiteraard nemen we daarbij ook onderzoek mee. Die balans moet er altijd zijn: voor, tijdens en na de crisis.

De druk neemt toe

Toch zie ik de druk alweer toenemen. De druk om toch te toetsen voor het einde van het schooljaar. De druk om nog even snel een procedure te doorlopen, zodat een traject met een ‘speciale’ leerling kan worden opgestart. Die druk legt het beroepsveld zichzelf op. Meten is weten, hoorde ik laatst van een directeur. Ja, meten is weten. Maar hebben we niet al voldoende gemeten en voldoende informatie tot onze beschikking om onze leerlingen te zien, te adviseren en te begeleiden?

Oud en vertrouwd?

Ik ben ervan overtuigd dat we tijdens de laatste schoolweken van dit schooljaar moeten inzetten op: Waar heeft mijn groep of de leerling deze periode nog behoefte aan? En welke essentiële vaardigheden of instructies moeten er nog worden gegeven? Daarnaast is focus op de toekomst van ons onderwijs van belang. Hoe gaan we ervoor zorgen dat we niet meer doen wat we deden? Oud en vertrouwd is niet altijd het beste. Een ding staat vast: de focus moet in ieder geval gericht zijn op de echte kwetsbare groeperingen in onze samenleving.

Waar ga jij de laatste weken van het schooljaar nog vol op inzetten? Laat een reactie achter via onderstaand reactieformulier.

Laatste onderwijsnieuws

Een werkplaats

Dompel je klas onder in  … techniek

Trek je werkhandschoenen aan, zet je veiligheidsbril op en laad de batterijen op: dompel je klas onder in techniek.

Bekijk

Fantasiekaartjes

Met deze fantasiekaartjes verzinnen de kinderen de mafste verhalen.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.