Home » Digitaal leren in de hele school? Maak een scholingsplan

Digitaal leren in de hele school? Maak een scholingsplan

De ene docent weet al veel van ict in de les, de andere docent staat nog aan het begin. Om ervoor te zorgen dat digitaal leren op een goede manier wordt ingezet gebruikt CS Walcheren een scholingsplan. CS Walcheren neemt deel aan het leerlab Docent eigenaar leerproces van Leerling 2020, het ondersteuningsproject van de VO-raad.

Dit artikel verscheen eerder op leerling2020.nl.

Ict-onderwijscoördinator Marcel van de Wege heeft samen met de schoolleiding een scholingsplan opgesteld om de beste omgeving voor digitaal leren te creëren. Hierin staan twee hoofddoelen en enkele subdoelen benoemd. Enkele van die activiteiten zijn workshops mediawijsheid en AVG, trainingen over mogelijkheden van nieuw digitaal lesmateriaal en delen van kennis op werkbijeenkomsten.

Niet vrijblijvend

Marcel: “De school heeft ervoor gekozen om ict in te zetten om leerlingen te helpen bij het ‘leren’ leren, om 21e-eeuwse vaardigheden te ontwikkelen en meer te kunnen differentiëren binnen de les. We willen er dus niet vrijblijvend mee omgaan. Met het scholingsplan willen we voorkomen dat het van de docent afhangt of je als leerling voldoende tools krijgt aangereikt om straks klaar te zijn voor de digitale toekomst.”

Digitale vaardigheid groeit

De leerlingen werken met iPads en dat betekent dat docenten digitaal lesmateriaal inzetten, of in geval van ‘blended learning’, de aanvullende ict bij de methode gebruiken. Marcel: “We willen docenten helpen om zelfverzekerder te worden op het gebied van digitale didactische vaardigheden.” Volgens Marcel en zijn college Arne de Kruijff pakt de ene docent het sneller op dan de ander. Daarom hebben ze bij iedere sectie geïnventariseerd hoe ict een rol krijgt, welke afspraken er zijn gemaakt en of docenten aanvullende trainingen nodig hebben. Afdelingsleiders bezoeken de klassen en bespreken de (sub)doelen uit het scholingsplan met de docenten.

Workshops

De school vindt het belangrijk dat alle leerlingen les krijgen van ict-vaardige docenten. Dat betekent dat ook de minder enthousiaste docenten met ict moeten leren omgaan. “We organiseren workshops en trainingen over bijvoorbeeld (de aanschaf van) digitaal lesmateriaal, mediawijsheid en awareness”, vertelt Marcel.

‘Good practices’ delen

Een andere manier om ict-vaardiger te worden, is de uitwisseling van ‘good practices’ tussen docenten. Marcel en Arne organiseren bijvoorbeeld studiedagen waarin secties ervaringen delen. Arne: “Het kan echt een eyeopener zijn om bij een collega te kijken hoe die met een methode omgaat of zelf digitaal lesmateriaal arrangeert”. In de sectie biologie delen docenten elkaars werk en overleggen ze welke apps en toepassingen handig zijn. Omgaan met ‘digitale gevaren’ zoals afleiding door internet en andere apps is ook een onderwerp van gesprek.

Goed klassenmanagement

Arne: “Als docent is het zaak om te herkennen of de leerling met lesstof bezig is of met iets anders. Door achterin de klas te staan heb je meer zicht op wat leerlingen met hun iPad doen. Goed klassenmanagement is wat dat betreft niet anders dan lesgeven zonder iPad. Tijdens instructies staat de iPad uit en als het nodig is gaat hij aan.” Ook gebruikt de school ZuluDesk om te voorkomen dat leerlingen worden afgeleid. Zo heeft de docent controle over welke apps leerlingen wel en niet kunnen gebruiken.

Interactie

In alle lokalen kunnen docenten met Apple TV werken en ook achter in het lokaal hun eigen scherm aan leerlingen laten zien. Hetzelfde geldt voor leerlingen en zo ontstaat meer interactie en betrokkenheid bij de les. Betrokkenheid van ouders bij digitale didactiek is ook een belangrijk aandachtspunt. Marcel: “Aan het begin van het jaar organiseren we een ouderavond waar ik samen met leerlingen een presentatie over de iPad geef. Daarin bespreken we hoe je met de iPad omgaat, welke functies de tablet heeft, hoe digitaal lesmateriaal werkt en hoe ouders hun kind thuis kunnen begeleiden bij mediawijs gebruik.”

Wees je bewust van de beperkingen

Bij de inzet van ict moeten de docenten ook rekening houden met Europese privacywetgeving, de AVG. Op CS Walcheren is een prioriteitenlijst opgesteld en is het ict-landschap grotendeels in kaart gebracht. Marcel: “Professioneel gebruik van ict betekent dat we ons ook bewust zijn van de beperkingen. Persoonsgegevens van leerlingen kun je niet zomaar gebruiken en als school willen we datalekken natuurlijk voorkomen. Dat is iets waar we veel aandacht aan besteden, onder meer door via praktijkvoorbeelden te laten zien wat er kan gebeuren als je onzorgvuldig met bepaalde gegevens, zoals wachtwoorden, omgaat.”

Hoe zorg jij ervoor dat digitaal leren op een goede manier wordt ingezet? Laat een reactie achter via onderstaand reactieformulier.

Laatste onderwijsnieuws

Een kind dat ligt te lezen in de schoolbibliotheek

Boekentips februari 2024

Verrassende, nieuwe, inspirerende en interessante boeken om mee aan de slag te gaan in de klas.

Bekijk
Twee kinderen steken hun vinger op

Het belang van filmeducatie

Filmleraar van het jaar regio Midden Astrid van der Knaap deelt haar visie op filmeducatie en geeft tips.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.