Artikelen van

Anja Hendriks- Jacobs

Als gastblogger neem ik jullie graag mee in mijn ervaringen als combibaner. Mijn naam is Anja Hendriks. Ik heb bijna 25 jaar ervaring in het primair onderwijs. Enkele jaren geleden besloot ik deze ervaringen op een andere manier, naast mijn functie als groepsleerkracht te willen inzetten. Ik volgde een Masteropleiding Leren en Innoveren en ging vervolgens 2 dagen per week werken bij de Onderwijscoöperatie, naast mijn werk als leerkracht op school. En zo werd ik combibaner, ook wel hybride docent genoemd.

Wet Eindtoetsing po: wat gaat er veranderen?

De overgang van naar het voortgezet onderwijs is voor ieder kind een belangrijk moment. Sinds 2014 kennen...

Wat heeft een leraar aan onderwijsonderzoek?

Op zaterdag 11 januari waren ruim 700 onderwijsprofessionals aanwezig op het stijf uitverkochte ResearchED: een grassroots-beweging voor...

Curriculumherziening: wat moeten onze leerlingen kennen en kunnen?

Op donderdag 10 oktober overhandigden 125 leraren en 18 schoolleiders van Curriculum.nu hun voorstellen voor nieuwe kerndoelen...

Beroepstrots: zo tevreden is de Nederlandse leraar

Hoe tevreden zijn leraren met hun werk en hoe aantrekkelijk is dit pittige en tegelijkertijd mooie beroep?...

Wat betekent pionieren voor LOF-leraren en hun school?

LOF faciliteert, ondersteunt en verbindt leraren zodat zij met succes het onderwijs in en rondom hun school...

Taal- en rekenprestaties verbeteren: referentieniveaus

Sinds de invoering in 2010 vormen de Referentieniveaus voor taal en rekenen het Referentiekader voor het po,...

Bouwstenen voor een nieuw curriculum

125 leraren en 18 schoolleiders werkten afgelopen jaar aan bouwstenen voor een nieuw curriculum: kennis en vaardigheden...

Werkdruk verminderen is een groeiproces

De vakbonden, de PO-Raad en minister Slob hebben een jaar geleden een werkdrukakkoord gesloten over het verminderen...