Home » Gastblog: Anja over het hybride leraarschap

Gastblog: Anja over het hybride leraarschap

Iedere week plaatsen we op OVM een gastblog van een interessante speler uit het werkveld. Deze bijdrage is van Anja Hendriks, een leraar-ambtenaar met bijna 25 jaar ervaring in het primair onderwijs. Inmiddels werkt ze naast haar baan als leerkracht drie dagen per week bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) – een echte combibaan dus. Anja vertelt er in dit gastblog alles over.

Enkele jaren geleden besloot ik om mijn ervaringen in het onderwijs op een andere manier te willen inzetten. Niet alleen voor de klas, maar ook ten behoeve van het onderwijs als groter geheel. Ik volgde de Masteropleiding Leren en Innoveren. Daarna ben ik naast mijn werk als leerkracht op school drie dagen per week aan de slag gegaan bij het OCW. Zo werd ik een hybride leraar.

Wat is een hybride leraar?

Er zijn in Nederland ruim 50.000 hybride leraren en docenten die hun baan voor de klas combineren met een andere baan. Naast je baan als docent ben je dan ook ambtenaar, ondernemer, onderwijsinnovator of leraar-opleider. Zo werd ik anderhalf jaar geleden leraar-onderzoeker en dat ben ik nog steeds.

Eind vorig schooljaar deed zich de mogelijkheid voor om mijn praktijkperspectief nog meer te koppelen aan beleid. Specifieker: om de wereld van de school bij het Ministerie van OCW te brengen en die twee met elkaar te verbinden. Sinds begin augustus werk ik daarom ook drie dagen per week bij het ministerie als leraar-ambtenaar. Daarover ga ik jullie de komende maanden alles vertellen op OVM.

Hoe kun je als onderwijsprofessional van meerwaarde zijn in verschillende contexten?

Als leraar-ambtenaar bij OCW combineer je je werk met lesgeven, een school leiden, onderzoek doen, werken bij een gemeente of het kunstenaarschap. Zo neem je kennis en ervaring uit de praktijk mee naar het Ministerie. Ik maak deel uit van de Directie PO. In mijn team kan ik het praktijkperspectief (én mijn eigen mening en ervaring) inzetten bij allerlei beleidsdossiers. Denk hierbij aan werkdruk, curriculum, toetsing, professionalisering, passend onderwijs, onderwijskwaliteit.

De combibaners bij OCW overleggen regelmatig samen over hoe we onze rollen het beste kunnen inzetten. Ook volgen we cursusmiddagen waarin we intervisie hebben, sparren over onze rol of uitleg krijgen over hoe beleid tot stand komt en hoe het politieke krachtenveld eruitziet.

Werken als hybride leraar zorgt voor een sterkere verbondenheid met de wereld buiten de school. In mijn geval voor de verbinding van de onderwijspraktijk met het onderwijsbeleid. Ook blijf ik op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, waar ik mijn collega’s ook weer in kan meenemen.

Waarom zou je kiezen voor hybride leraarschap?

Leraren en docenten die hybride werken doen dit voornamelijk vanwege de afwisseling en ontwikkeling die zij daarmee ervaren. In het po is nog weinig ervaring met hybride leraren. Naast het vervullen van een bepaalde rol naast de lesgevende taken, kan hybride leraarschap vanwege de variatie in de functie het beroep ook een stuk aantrekkelijker maken. Dit sluit mooi aan bij een aantal grote uitdagingen waar het onderwijs in Nederland de komende jaren voor staat.

Meer lezen? Eerder verscheen op OVM het artikel Hybride docent: een andere kijk op leraren.

3 reacties op “Gastblog: Anja over het hybride leraarschap”

  1. Hallo Astrid,

   bedankt voor je positieve reactie!
   De groep leraar-ambtenaren is breed aangesteld binnen de directies po, vo en mbo. Een leraar-ambtenaar met sbo achtergrond is daarbij evenzeer mogelijk als vanuit regulier po, maar op dit moment niet het geval. Wij werken allen vanuit een team. Zo is er bijvoorbeeld wel een (po) leraar-ambtenaar werkzaam in het team passend onderwijs.

   Daarnaast zijn er diverse sbo leerkrachten die met OCW meedenken over beleid in de Lerarencommunity en de Praktijkspiegel.

   Ik hoop je vraag zo voldoende te hebben beantwoord?

   Hartelijke groet,
   Anja.

 1. Hi Anja, leuk artikel en inderdaad wat een fantastische combinatie! Ik ben zelf ook docent, maar het lijkt mij leuk om er iets naast te doen. Weet jij of de functie leraar-ambtenaar nog bestaat? Martine

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste onderwijsnieuws

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.