Een initiatief van Malmberg

Vanuit bed je diploma halen

Atueel_Malmberg_Talent_Nederlands

Inmiddels zitten scholieren in heel Nederland al zo’n twee weken thuis vanwege het coronavirus. Ze krijgen op allerlei manieren les op afstand. Er is zelfs besloten dat de eindexamens niet doorgaan. Er zijn echter jongeren die al veel langer thuis hun lessen volgen. Hoe gaat dit eigenlijk, zowel met lessen als toetsen?

 

 Vragen vooraf

 

  1. Hoe gaat het volgen van je lessen thuis?
  2. Doe je minder dan op school of juist meer?

 

Bekijk de video

 

‘Vanuit BED je DIPLOMA halen ǁ De waarheid over thuis les krijgen’

https://www.youtube.com/watch?v=uau1kkgdlbg

 

Vragen bij de video

 

  1. Al voor de coronacrisis waren er jongeren die les op afstand volgden. Welke redenen worden daarvoor gegeven?
  2. Wat is het verschil tussen synchroon of a-synchroon les krijgen?
  3. In het filmpje worden jongeren geïnterviewd die al langere tijd les op afstand krijgen. Als je hun verhalen vergelijkt, zijn er veel verschillen te noemen over hoe de lessen op afstand zijn. Noem twee van die verschillen.
  4. Wat zijn volgens dit filmpje nadelen van lessen op afstand? Noem er drie.
  5. Aan het einde blijkt dat de jongeren die sinds twee weken les op afstand volgen toch liever op school zouden zitten. Hoe denk jij daarover?

 

Aan de slag

 

Optie 1

Schrijf een column (400 – 700 woorden) waarin je op een grappige manier een voor jou vreemd aspect van les op afstand beschrijft. Je schrijft de column echt vanuit jezelf (ik-perspectief) en je eigen ervaringen.

 

Lees voor tips:

https://ariekok.wordpress.com/2012/09/21/hoe-schrijf-je-een-column-negen-tips/

https://www.columnschrijven.nl/hoe-schrijf-ik-een-column/

https://www.schrijfvis.nl/column-schrijven/

 

Optie 2

Schrijf een brief (300 – 500 woorden) naar de directie van je school waarin je aangeeft hoe volgens jou de lessen op afstand verbeterd zouden kunnen worden. Bouw je tekst op als een betoog, geef minimaal drie argumenten die je ondersteunt met actuele voorbeelden uit de afgelopen twee weken en weerleg ook één tegenargument.

 

Optie 3

Uiteraard biedt deze crisissituatie ook mogelijkheden voor de toekomst. In hoeverre denk jij dat het onderwijs verbeterd kan worden als je kijkt naar de initiatieven die nu door docenten ontwikkeld worden?

 

Schrijf een artikel voor een onderwijsblad of onderwijsplatform (400 – 700 woorden) waarin je het voor jou ideale onderwijs beschrijft. Ondersteun je plannen met eigen voorbeelden of theorieën over hoe leren precies werkt.

Antwoorden

WK14_Vanuit bed je diploma halen_antwoorden

Actuele lessen

Meer opdrachten

Uit het archief van Nederlands