Een initiatief van Malmberg

Arie Slob en de identiteitsverklaringen

Talent_Malmberg_Actueel
Bron afbeelding: Shutterstock/jax10289

Onderwijsminister Arie Slob ging deze week door het stof en werd teruggefloten door zijn eigen kabinet. Hij deed uitspraken over zogenaamde identiteitsverklaringen die scholen vragen van ouders, bijvoorbeeld om homoseksualiteit af te keuren. In hoeverre botsen de vrijheid van onderwijs en het gelijkheidsbeginsel uit de Nederlandse grondwet met elkaar? 

 Vragen vooraf

  1. Wat weet je over dit nieuws van afgelopen week?
  2. Wist je dat sommige scholen identiteitsverklaringen van ouders vragen?

Bekijk de video

Bekijk eerst fragment 1: Uitspraken Arie Slob

En daarna fragment 2: Splinter Chabot reageert (van 10.45 – 14.05 minuten)

Vragen bij de video’s

Bij fragment 1:

  1. Arie Slob legt in zijn antwoord op de vraag van Van Meenen uit dat bij scholen die vragen naar zo’n ondertekende identiteitsverklaring twee grondwettelijke principes botsen, die van vrijheid van onderwijs en die van het gelijkheidsbeginsel uit artikel 1. Schrijf zijn antwoord in eigen woorden op en gebruik daarin de termen ‘vrijheid van onderwijs’ en ‘gelijkheidsbeginsel’.
  2. Van den Hul zegt dat Arie Slob de vraag van Van Meenen niet beantwoordt. Ben je het met haar eens? Leg je antwoord uit.
  3. Wat denk jij: kan er een veilig schoolklimaat zijn als je weet dat homoseksualiteit op jouw school wordt afgekeurd? Geef twee onderbouwde argumenten bij je mening. 

Bij fragment 2

  1. Waarom vinden schrijver Splinter Chabot en agente/presentatrice Ellie Lust de woorden van minister Arie Slob zo erg? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
  2. Denk je dat het nieuwe boek van Splinter Chabot een hulp kan zijn voor jongeren die worstelen met dezelfde problematiek? 

Aan de slag

 Optie 1

Bekijk fragment 2 helemaal. Schrijf vervolgens een brief (300 – 500 woorden) naar de directie van jouw school, waarin je beschrijft hoe op jouw school een veiliger klimaat gecreëerd kan worden voor jongeren die worstelen met hun geaardheid. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een Paarse Vrijdag.

Optie 2

In deze discussie botsen twee onderdelen uit de grondwet:

  1. Artikel 1 uit de Nederlandse grondwet: Gelijke behandeling en discriminatieverbod
  2. Artikel 23 uit de Nederlandse grondwet: Vrijheid van onderwijs.

Lees onderstaande teksten:

Artikel 1 en 23 in de grondwet

Over artikel 1

Over artikel 23

Schrijf daarna in tweetallen een beschouwing (400 – 600 woorden) waarin je lezers aan het denken zet over de volgende vraag: In hoeverre kun je een bepaald artikel uit de grondwet als belangrijker bestempelen dan een ander artikel? Gebruik in je beschouwing actuele voorbeelden waaruit blijkt dat verschillende artikelen uit de grondwet met elkaar botsen. Sluit de beschouwing af met een blik op de toekomst.

Antwoorden

WK47_Arie Slob en identiteitsverklaringen op scholen_antwoorden

Actuele lessen

Meer opdrachten

Uit het archief van Nederlands