Een initiatief van Malmberg

Wie beslist over mijn organen?

Half februari stemt de Eerste Kamer over de nieuwe donorwet. Initiatiefneemster Pia Dijkstra (D66) probeert tegenstanders iets tegemoet te komen.

De nieuwe donorwet is een initiatiefwet van Tweede Kamerlid Dijkstra. ‘Het voorstel van Dijkstra komt erop neer dat mensen die niet reageren op de vraag of ze orgaandonor willen worden, toch als donor worden geregistreerd. D66 wil dat mensen op die manier meer worden gestimuleerd om erover na te denken en dat uiteindelijk het tekort aan donoren wordt verkleind. Er zijn veel vragen over de principes van de wet, over de positie van nabestaanden en over mensen die niet in staat zijn een afgewogen keuze te maken’, merkt de NOS op. Eerder stemde de Tweede Kamer in met het voorstel. Vijfenzeventig Kamerleden stemden voor, vierenzeventig tegen. Eén Kamerlid, een tegenstander van de wet, ontbrak bij de stemming.

Persoonlijk

‘Om het wetsvoorstel door de Eerste Kamer te krijgen, zal Dijkstra in elk geval een deel van de fracties van CDA, PvdA en VVD moeten overtuigen’, schrijft de Volkskrant. Ook de Partij voor de Dieren, PVV, SGP en ChristenUnie zijn volgens het dagblad overwegend tegen. ‘De tegenstanders hebben samen een meerderheid, maar met name VVD en CDA zijn intern verdeeld. Zij laten het aan hun senatoren over om hun eigen afweging te maken’, aldus de Volkskrant. NRC Handelsblad stelt dat het initiatiefvoorstel van Dijkstra het individuele grondrecht op zelfbeschikking opoffert aan het collectieve doel om tot meer donoren te komen. ‘Hoe begrijpelijk het doel ook is, dit is een te hoge prijs’, meent de krant. In de Telegraaf maakt schrijfster Marianne Zwagerman zich zorgen over de nabestaanden: ‘Orgaandonatie is ingrijpend voor je nabestaanden en beïnvloedt de manier waarop je overlijdt, omdat je organen levend worden gehouden.’

Nabestaanden

Het CDA en de PvdA willen een vetorecht aan de nabestaanden geven, omdat iemand die niets van zich laten horen automatisch als donor worden geregistreerd, terwijl ze dat misschien eigenlijk niet wilden. ‘Volgens CDA en PvdA kunnen artsen dan niet zeker weten wat de wens was van de persoon in kwestie. Zij willen dat in de donorwet zelf wordt vastgelegd dat de familie het laatste woord heeft’, schrijft Trouw. ‘D66 wil juist dat meer mensen, onder druk van het nieuwe donorregister, hun besluit kenbaar maken, zodat vaker dan nu de wens van de donor zelf leidend wordt.’ Het AD meldt dat er nu jaarlijks 150 mensen sterven terwijl ze wachten op een geschikt orgaan: ‘Voorstanders hopen dat er met het nieuwe systeem meer donororganen beschikbaar komen om deze doodzieke mensen te helpen.’

Mijn Malmberg

logo Dilemma

Meer opdrachten

Je actuele lessen maatschappijleer op een nieuwe plek

Uit het archief van maatschappijleer