Home » Materiaal 12+ » Een nieuw gelijkheidsbeginsel: noodzakelijk of onnodig?

Een nieuw gelijkheidsbeginsel: noodzakelijk of onnodig?

Het gelijkheidsbeginsel in de Grondwet is aangepast. Seksuele gerichtheid en handicap zijn toegevoegd. Is de vernieuwing noodzakelijk of onnodig?  

De Grondwet is gewijzigd. Het gelijkheidsbeginsel vormt het eerste artikel van onze Grondwet. Hier staat in dat het verboden is om te discrimineren in Nederland. In het oude artikel staan vijf gronden op basis waarvan je kunt discrimineren: godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht. Daar komen dus nu seksuele gerichtheid en handicap bij. Er is in totaal twaalf jaar gewerkt aan deze grondwetswijziging. De Tweede Kamer en de Eerste Kamer hebben er beide twee keer over gestemd. Daarvan moest er bij de tweede keer bovendien een tweederdemeerderheid voor het voorstel zijn.

Hoofdelijke stemming

Het voorstel komt van politieke partijen D66, GroenLinks en de Pvda. In de Tweede Kamer stemden de fracties van de SGP, PVV en FvD tegen. Ook in de Eerste Kamer stemden deze partijen tegen de grondwetswijziging. Met een uitslag van 56 stemmen voor en 15 tegen is het voorstel aangenomen in de Eerste Kamer. De stemming over dit voorstel zou eigenlijk al in december vorig jaar gehouden worden. Toen is door PVV-Kamerlid Alexander van Hattem een hoofdelijke stemming aangevraagd. Er waren toen al teveel Eerste Kamerleden naar huis om te stemmen. Van Hattem gaf als reden dat zoiets fundamenteels als het wijzigen van de Grondwet een volle zaal vereist. Inmiddels is de Eerste Kamer dus akkoord met de wijziging.

Artikel 1

Hoe het nieuwe artikel er precies komt uit te zien is nog onduidelijk. Daarover wordt eerst nog advies gevraagd aan de Staatscommissie discriminatie en racisme. Een Staatscommissie is een groep mensen die veel van het onderwerp afweet. Hoe moet het nieuwe artikel er volgens jou uit gaan zien? En is de wijziging noodzakelijk?

Downloads

Bronnen

Bron 1 – NOS: Verbod op discriminatie om handicap of seksualiteit toegevoegd aan grondwet

Bron 2 – RTL: Stemming eerste kamer discriminatie politiek spelletje pvv lhbti

Bron 3 – De Nederlandse Grondwet: Uitbreiding artikel 1 grondwet

Aan de slag met Maatschappijleer

Jongeren op fatbikes

Fatbikes: begrenzen of verbieden?

Lesopener bij de actualiteit over fatbikes. Moet het gebruik van de fatbike worden begrensd of helemaal verboden worden?

Bekijk
Politie bij Palestina-protesten

Politieoptreden: waar ligt de grens?

Lesopener bij de actualiteit over het politieoptreden bij demonstraties op universiteiten. Waar ligt de grens van het politieoptreden?

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.