Home » Talentontwikkeling bevorderen: tips voor docenten

Talentontwikkeling bevorderen: tips voor docenten

Hoe kunnen jongeren hun talenten ontwikkelen? En hoe kunnen volwassenen daarbij helpen? Deze vragen staan centraal in Talent Binnenstebuiten, het recent verschenen boek van Huub Nelis en Yvonne van Sark van (Youngworks). De auteurs gaan onder meer in op de rol die docenten kunnen spelen bij talentontwikkeling van leerlingen. In dit artikel zetten we vast vijf tips uit het boek op een rij.

1. Realiseer je je invloed
Docenten hebben een grote impact op de ontwikkeling van leerlingen, maar zijn zich hier vaak niet bewust van. Realiseer je dat de wijze waarop je over een leerling denkt, doorwerkt in de wijze waarop je hem of haar benadert en dat dit bepalend is voor de prestaties van leerlingen. Deze invloed kun je positief inzetten.

2. Stimuleer een growth mindset
Alles wat je vaker doet, kun je beter. Je hebt je eigen mogelijkheden voor een groot deel zelf in de hand. Benadruk hierbij de uitdagingen en niet het succes. Met andere woorden: stimuleer hun leermotivatie in plaats van de prestatiemotivatie.

3. Stimuleer zelfregulatie
Mensen die goed zijn in deliberate practice hebben aantoonbaar meer kans om ergens heel goed in te worden. Leer leerlingen de basisprincipes van deliberate practice: doelen stellen, trainen, reflecteren op je eigen leerproces, bijstellen. Ook hiervoor geldt: alles wat je vaker doet, beheers je steeds beter.

4. Herken potentie en geef uitdagingen en ruimte
Differentieer, daag leerlingen uit op hun niveau. Leerlingen die goede cijfers halen alleen bevestigen is niet genoeg. Bouw ook competitie-elementen in en wijs ze actief op extra mogelijkheden, binnen en buiten de school. Vooral jongens kunnen zich meer uitgedaagd voelen door competitieve elementen als rankings en wedstrijdjes in teamverband.

5. Groepsopdrachten zijn waardevol, maar wees alert op liftgedrag
Werken in groepjes is waardevol en leert leerlingen sociale vaardigheden, mits het groepsproces ook goed wordt bewaakt. Laat jongeren duidelijke taken afspreken, stuur desgewenst bij in het groepsproces en geef waar mogelijk individuele waardering.

Over Talent Binnenstebuiten
Talent Binnenstebuiten is een geheel herziene editie van het in 2012 verschenen boek ‘Over de top: haal het allerbeste uit jongeren’ (vierde druk). De publicatie is ingedeeld in vier delen. In deel één leest u alles over de ontwikkeling van talent. Het tweede deel gaat dieper in op het belang van de omgeving. Zo komt onder meer de rol die onderwijs speelt én kan spelen bij talentontwikkeling aan bod. In deel drie wordt het thema besproken in een breder perspectief en het laatste, vierde deel vat alles nog eens samen vanuit een helicopterview.

Wilt u meer weten over Talent Binnenstebuiten of wilt u het boek bestellen? Bezoek dan de themapagina op de website van Youngworks.

Lees ook:

Hoe maakt u werk van talentontwikkeling bij leerlingen? Deel uw tips en suggesties via onderstaand reactieformulier.

 

Laatste onderwijsnieuws

Portret van eerstejaars student Nena van Dalen

Even bellen met de pabo

Wat speelt er op de pabo? Dit keer vroegen we het aan eerstejaars student Nena van Dalen.

Bekijk
Een microfoon voor een Zweedse vlag

Column: Douze points naar ons mbo!

Ryan Smulders werkt als docent maatschappijleer in het mbo en is liefhebber van het songfestival. Hij ontdekte verschillende overeenkomsten.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.