Tag: spelling

Bijzonder: een voorleeshond in de klas

Een hond die braaf luistert en aandachtig kijkt naar de plaatjes die je hem laat zien. Voor...

Dyslexie: diagnose of onderwijsprobleem?

Sommige leerlingen hebben moeite met het aanleren van het schriftsysteem; zowel met lezen als met spelling. In...

Taalfouten?

“De taalprestaties van Nederlandse leerlingen moeten omhoog”, zegt minister Marja van Bijsterveldt. Haar focus op Taal (en...

Google-generatie kan niet spellen

Taal is waarschijnlijk de eigenschap die de mens het wezenlijkst onderscheidt van andere diersoorten: ieder mens die...