Home » Google-generatie kan niet spellen

Google-generatie kan niet spellen

Taal is waarschijnlijk de eigenschap die de mens het wezenlijkst onderscheidt van andere diersoorten: ieder mens die onder enigszins normale omstandigheden opgroeit leert in de loop van zijn eerste levensjaren spelenderwijs een taal. Echter, na jaren van taalkundige voorspoed, lijkt het einde dan toch in zicht.

Hoogleraren op universiteiten klagen er al langer over: veel studenten kunnen geen fatsoenlijke zin meer schrijven. De resultaten van de taaltoets van de Vrije Universiteit bewijzen hun gelijk. De Google-generatie worden ze genoemd: studenten die alles kunnen opzoeken op internet, maar niet meer over voldoende basisvaardigheden beschikken. Ze hEb mOeItE FaTsOeNlIjKe zInnE tE SgRiJvE1!!! hIhI LoL DuZz *OnE LuV* (breezah-taal).

De Vrije Universiteit heeft dit najaar de eerstejaars aan een taaltoets ontworpen en hieruit blijkt dat één op de zeven eerstejaars de studie begint met onvoldoende kennis van de Nederlandse taal.

”Op onze universiteit komen te veel studenten binnen die te veel problemen hebben met taal,” zegt Rob Doeve, directeur van het Taalcentrum. ”Hierdoor worden universiteiten geconfronteerd met problemen die ze eigenlijk niet moeten hebben.” Hij verwacht dat de groep studenten die de Nederlandse taal slecht beheerst, studieproblemen zal krijgen op de universiteit.

Eerstejaars van buitenlandse afkomst, ruim twintig procent van het totaal, doen het bovengemiddeld slecht. Bijna 36 procent scoort een onvoldoende. Onder leerlingen met een Nederlandse achtergrond is dat acht procent.

Eerstejaars die een hoog cijfer hebben gehaald voor het vak Nederlands, scoren goed op de taaltoets. De resultaten zijn ook opvallend goed onder leerlingen die op school hebben gekozen voor het profiel Natuur & Techniek en Natuur & Gezondheid. Zij zijn niet alleen goed in de exacte vakken, maar ook in taal. ”Echte bollebozen,” aldus Doeve.

De Vrije Universiteit gaat langs bij de middelbare scholen die veel slecht scorende leerlingen afleveren. Daaronder zitten bovengemiddeld veel scholen uit de regio Amsterdam. Doeve: ”Het Studiehuis op de scholen is erin geslaagd leerlingen mondiger te maken, maar daarvoor is wel een prijs betaald, namelijk dat ze over minder basisvaardigheden beschikken.” (bron: parool)

Wilt u uw eigen kennis van de Nederlandse taal toetsen, klik dan hier.

Laatste onderwijsnieuws

Portret van eerstejaars student Nena van Dalen

Even bellen met de pabo

Wat speelt er op de pabo? Dit keer vroegen we het aan eerstejaars student Nena van Dalen.

Bekijk
Een microfoon voor een Zweedse vlag

Column: Douze points naar ons mbo!

Ryan Smulders werkt als docent maatschappijleer in het mbo en is liefhebber van het songfestival. Hij ontdekte verschillende overeenkomsten.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.