‘Ja … duh!’

Blog Steffie van der Meijden, mentorleerkracht in het VSO

Bekijk

De Week van de Lentekriebels 2021

De Week van de Lentekriebels is weer aangebroken. Deelnemende scholen geven tussen 15 en 19 maart les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Doet jouw school ook mee? In dit artikel vind je tips om het thema van 2021 − seksuele en genderdiversiteit − in je lesstof te verwerken. Week van de Lentekriebels: wat is dat? […]

Bekijk

Opnieuw het onderwijs in: ‘Het is nooit saai’

‘Ik vind het leuk als een kind net uit de pas loopt, qua gedrag’, vertelt Antine Wieringa (46) aan Onderwijs van Morgen. Haar werk op de Jan Nieuwenhuizenschool in Eindhoven, een school voor speciaal basisonderwijs, past haar dan ook perfect. In 2018 maakte ze, na jaren in de zorg te hebben gewerkt, de keus om […]

Bekijk

Corona in het speciaal onderwijs

Een nieuw schooljaar is begonnen. De meeste kinderen zijn inmiddels een beetje gewend aan hun nieuwe juf of meester en de nieuwe leerstof. Maar een normaal nieuw schooljaar is het zeker niet. Er zijn nog allerlei regels die gevolgd moeten worden in verband met corona. Dat vraagt nogal wat van een kind, al helemaal als […]

Bekijk

Rapport: ‘passend onderwijs geen doorslaand succes’

Toen zoveel mogelijk leerlingen naar het reguliere onderwijs gingen, waren de verwachtingen hooggespannen. Leerlingen met behoefte aan extra ondersteuning kregen die voortaan ‘gewoon’ in de klas. Maar het werd niet zo’n succes als gehoopt, zo blijkt uit het evaluatierapport van het Ministerie van Onderwijs. De Wet Passend Onderwijs werd ingevoerd in 2014. Deze wet stelt […]

Bekijk

Waarom particulier onderwijs steeds populairder wordt

‘Aandacht maakt alles mooier.’ Deze beroemde IKEA-uitspraak is niet alleen van toepassing op meubels, maar ook op het onderwijs. Vanwege de toenemende behoefte aan extra aandacht nam het aantal particuliere scholen in Nederland de afgelopen jaren een enorme vlucht. Wat zijn de overwegingen van ouders? De voordelen voor leerlingen? En hoe geef je als docent […]

Bekijk