ADHD in de klas: do’s en dont’s

Van een dromer die uren uit het raam tuurt tot een stuiterbal die je al wippend op zijn stoel een aantal keer per dag tot tien laat tellen. We hebben tegenwoordig een heel scala aan gedrags- en leerproblemen op school; ADHD is er zo eentje. Bied jij de juiste begeleiding aan leerlingen met ADHD? In […]

Bekijk

Onderwijs van de toekomst: Statafels in de klas?

Als het gaat over het onderwijs van de toekomst is niet alleen de invulling van het curriculum van belang. Ook de inrichting van het klaslokaal geeft stof tot nadenken. Zo schets Jennifer Lachs in een artikel op InformED een toekomst waarin het lokaal vol statafels staat. Interessant, maar waarom dan precies? Grote bedrijven zoals Google […]

Bekijk

Experimenteren met autisten

In het nieuwe examenprogramma voor economie zijn klaslokaalexperimenten opgenomen. Evelien Hoekman en Pauline Knol van het Etty Hillesum Lyceum in Deventer (locatie Het Vlier) geven in dit artikel praktische tips voor het omgaan met leerlingen met een ontwikkelingsstoornis in de gewone les én tijdens klaslokaalexperimenten. Klaslokaalexperimenten zijn voor alle leerlingen verplicht. De meeste economiedocenten hebben […]

Bekijk

Het brein in de 21e eeuw 1: Jagers en Landbouwers

Deze nieuwe interactieve serie gaat over het brein in de 21e eeuw. Samen met u wil ik gaan kijken naar de wijze waarop onze hersenen (en die van onze leerlingen) zich aan de nieuwe digitale omgeving aanpassen. U, als lezers, krijgt hierbij een belangrijke taak. Ik nodig u uit daadwerkelijk mee te denken en indien […]

Bekijk