Home » SelectorDML: Meten is weten

SelectorDML: Meten is weten

Nogal wat leerlingen interpreteren “je best doen” als “hard werken, je inspannen”. Beter zou zijn als zij “je best doen” zouden interpreteren als “slim werken”. Onder slim werken verstaat Henk Witteman het toepassen van de juiste leerstrategieën. Welke leerstrategieën iemand van nature gebruikt, is afhankelijk van zijn leerstijl.

Het is daarom belangrijk dat leerlingen hun eigen leerstijl kennen. Pas dan weten ze waar hun sterke en zwakke punten liggen. SelectorDML test de leerstijl en regulatiestijl van iedere leerling en geeft daarbij passende adviezen.

SelectorDML stelt vast HOE leerlingen leren, of zij in staat zijn hun eigen leren ZELF aan te sturen en of zij HULP van derden nodig hebben. Ook worden enkele persoonskenmerken gemeten die van belang zijn voor een succesvol leerproces.

De oorspronkelijke versie werd in 2001 gevalideerd door de Vakgroep Onderwijsstudies van de Universiteit Leiden onder leiding van Dr. Alexander Minnaert, tegenwoordig hoogleraar in Groningen. In de jaren erna is deze versie verder ontwikkeld door ondergetekende. De iets uitgebreide vragenlijst in 2009 opnieuw gevalideerd aan de hand van de resultaten van ongeveer 3.000 leerlingen uit het voortgezet onderwijs.

De letters DML staan voor Docenten, Mentoren, Leerlingbegeleiders die allen een adviserende en ondersteunende rol spelen in het onderwijsleerproces.

Welke informatie geeft SelectorDML? Wat wordt gemeten? En wat kan met de kennis worden gedaan?

Zelfvertrouwen Een hoog zelfvertrouwen is belangrijk, omdat dit het werkgeheugen alle ruimte verschaft. Onzekerheid en toetsangst daarentegen belasten het werkgeheugen
Intrinsieke motivatie Hier wordt vooral gemeten of de leerling zich prettig voelt op school en zich gewaardeerd weet.
Zelfregulatie In hoeverre is de leerling in staat zijn eigen leren aan te sturen, zich doelen te stellen, zich te motiveren?
Memoriseren Een hoge score kan duiden op een verkeerde leerstrategie.
Geldingsdrang Hoge score kan positief zijn (leiderschapskwaliteiten), lage score kan zeer negatief zijn (slachtoffer van pesten).
Serialisme Leerstijl die duidt op stapsgewijze verwerking van leerstof (van klein naar groot).
Holisme Leerstijl die duidt op zoeken naar grote lijnen (van groot naar klein).
Externe sturing Hoge score duidt op behoefte aan steun vanuit de omgeving, de leraar, het lesmateriaal.

De informatie kan o.a. worden gebruikt voor:

 • het samenstellen van leergroepen in samenwerkend leren;
 • het samenstellen van klassen volgens gewenste criteria;
 • het informeren van docenten, mentoren, leerlingbegeleiders over de sterke en zwakke punten van iedere leerling;
 • als reflectief instrument in de gesprekken met leerlingen;
 • als informatief instrument in de gesprekken met ouders;
 • bepaling van de eigen leerstijl/doceerstijl door de docent;
 • het vaststellen van zwakke en sterke punten van klassen;
 • het volgen van de leerling met behulp van statistische informatie.

SelectorDML geeft een uitgebreid verslag van elke leerling met gedegen adviezen en legt de ontwikkeling van de leerling in opeenvolgende jaren statistisch vast.

 

Om exact te weten wat SelectorDML meet, welke conclusies worden getrokken en welke adviezen het online instrument geeft, kunt u de test afleggen. Klik hier voor meer informatie.

 

Heeft u ervaring met het werken met leerstijlen? We zullen vaker publiceren over leerstijlen, uw ervaringen nemen we dan graag mee.

42 reacties op “SelectorDML: Meten is weten”

 1. Eline, Master of special educational needs

  Vanavond op de valreep ( mijn account zou tot en met vandaag geldig zijn) de leerstijlentest gemaakt. Complimenten. Interessant om te zien welke conclusies te trekken zijn uit zo’n betrekkelijk korte test. Ik ben nu ook erg nieuwsgierig geworden naar de vervolgacties na zo’n test. Dit is iets waar ik mij in mijn praktijk ( het begeleiden bij het plannen, maken en leren van huiswerk) dagelijks mee bezig houd: Hoe stimuleer je leerlingen tot meer zelfregulatie, monitoring, zelfstandig werken, plannen, etc.
  Ach, laat ik niet op mijn stokpaardje gaan zitten. Ik dank u hartelijk voor de mogelijkheid de test te testen. Ik blijf ook op de hoogte via de site onderwijsvanmorgen.nl.
  Onderwijs blijft prachtig.
  Ik wens u weer succes en plezier met het onderzoeken van interessante zaken.

 2. Ik wil mijn dochter ook de test laten doen. Ze zit in de brugklas. Kan dat alleen via de school? Ik wil u wel een email sturen, maar er zijn vast nog wel meer ouders.

 3. Havoplus-ouder via mail

  Ik heb de rapportage van mijn dochter Dory met veel voldoening doorgenomen. Ik herken haar heel goed in de uitkomsten. Erg goed hoe de rapportage de verschillende factoren met elkaar in verband stelt. En dan te bedenken dat dit meiske in groep 7 heel weinig zelfvertrouwen had (Vmbo KB advies na entreetoets). Ze gaat nu als een tierelier op de HAVO. En dat doet haar goed merken we aan haar en lezen we ook in haar test terug. Goed te zien dat ze links en rechts goed weet te combineren. Twee jaar geleden werd Dory als beelddenker gekenschets. Bedankt en complimenten.

 4. Margje - onderwijskundige

  Enkele weken geleden hebben verschillende leerlingen van mijn school de test afgelegd. De uitslagen stemden redelijk tot goed overeen met mijn eigen bevindingen. Ik ben vooral tevreden over de positieve formulering van de adviezen. Deze geven echt een handvat voor een goed gesprek met de individuele leerling. Ook de docenten hebben er voordeel bij als zij inzicht hebben in de manier van leren van hun leerlingen. Ik heb wel een advies: de factor intrinsieke motivatie zoals in de test gehanteerd is wat onduidelijk. Het is mij duidelijk dat het hier niet gaat om de wil om te leren, maar om de omstandigheden die de klas en de school rondom het leerproces scheppen.

 5. Els Oosterlaan

  Ik wil graag meer weten over de leerstijlentest van Henk Witteman. Hoe kunnen wij hier aan meedoen? Ik be druk bezig met de studieaanpak van 4H en 4V op de Hugo de Groot in Rotterdam. Zou heel goed kunnen passen.

 6. Havoplus-ouder, Jeroen
  wat leuk dat je me het verslag van Dory stuurde!
  Interessant en herkenbaar; ik herkende je dochter erin.
  Mooi gedetailleerd ook, en zo holistisch!
  Ik bezoek de site en sta erg open voor deze ontwikkelingen.

  —– Original Message —–
  From: “Jeroen Veltheer”
  To: “Bureau Spel”
  Sent: Monday, December 07, 2009 11:19 PM
  Subject: selector leerstijltest

 7. Ik geef les aan een VMBO. Sommige leraren experimenteren met Kolb. Maar wat ze daar nou precies mee doen is me eigenlijk onduidelijk. Wie kan iets vertellen over deze leerstijlen? Heeft er iemand ervaring mee?

 8. Ik zou ook graag willen weten wat je er mee kunt DOEN. Het is allemaal veel theorie, maar als je 24 uur lesgeeft heb je geen tijd om daar ook nog mee bezig te zijn. Ik heb liever een duidelijk plan om het mee toe te passen, hoe het allemaal zit laat ik graag over aan mensen die daar weer hun inkomen mee verdienen.

 9. Dr. Henk Witteman

  Marrigje. Ja, daar vraag je me wat. Je kunt er namelijk heel veel mee DOEN. Ik ga geen grote opsomming geven, want op de site van selectordml kun je al veel lezen. Ik zal 1 voorbeeld geven. Wil je er meer stuur me dan een mail via deze site. Ik adviseer op het ogenblik een school voor havo/vwo in Den Haag. Alle leerlingen van deze school hebben in het begin van het schooljaar de test afgelegd. Dat duurt ca 20 minuten. De uitslag is meteen bekend. Daarna werden de klassen ingedeeld. Bij de indeling werd rekening gehouden met leerstijlen en op deze school ook geldingsdrang. De school zorgde ervoor niet te veel leerlingen met dezelfde leerstijl in 1 klas te hebben. Zij keken ook naar geldingsdrang, want ze wilden niet te veel “baasjes” in dezelfde klas hebben. Ze wilden ze wat evenwichting spreiden. Zo kun je klassen via deze test indelen op de criteria die jij, als school, belangrijk vindt.
  Heb je nog meer vragen, mail me dan.

 10. Zoals u het beschrijft zou het ook wel iets zijn voor ons docententeam. We werken in een lerende organisatie, van LB naar LC naar LD. Is er ook een versie voor volwassenen?

 11. Dr. Henk Witteman

  H. Gans. In selectordml zijn drie niveaus. Het derde niveau is voor de bovenbouw havo/vwo en het MBO. Deze versie wordt ook gebruikt in het VAVO (volwassenen-onderwijs.

 12. Jeroen / HAVOplus

  Beste Henk, Je heb ons al eens vaker gezegd dat het slim bij elkaar zetten van kinderen met juist verschillende leerstijlen verstandig kan zijn. Een betere strategie dan leerlingen en leraren met op elkaar passende leerstijlen juist bij elkaar te zetten. Verschillende leerstijlen vullen elkaar aan zoals je ook Margje in het voorbeeldje meld. In het Voortgezet Onderwijs is de andere strategie ook niet haalbaar omdat ieder uur weer een andere leerkracht (met eigen leerstijl) voor de groep staat. Nu wil ik toch wel weer even terug naar de HAVOplus kinderen (ontwikkelingsstoornissen). Je hebt in je (proef)tests ook een serie kinderen uit deze specifieke populatie getest. Kan je op grond van je suggestie om klassen samen te stellen nu ook concluderen dat het beter is om kinderen met ontwikkelingsstoornissen te spreiden over klassen, dan ze bij elkaar te plaatsen?

 13. Dr. Henk Witteman

  Beste Jeroen. Een interessante vraag. Ik herhaal hem even voor de lezers:
  “Kan je op grond van je suggestie om klassen samen te stellen nu ook concluderen dat het beter is om kinderen met ontwikkelingsstoornissen te spreiden over klassen, dan ze bij elkaar te plaatsen?” Dat was je vraag. Het antwoord zal genuanceerd zijn. In algemene zin ben ik er een voorstander van dat kinderen met een stoornis gewoon kunnen opgroeien met “gewone” kinderen. Dat is beter voor beide partijen. MAAR er zit wel een “maar” aan. De gewone leraar in de gewone klas is al zwaar belast. Je kunt dus zijn taak niet nog zwaarder maken door de poplulatie uit te breiden met kinderen met een ontwikkelingsstoornis. Het is echter wel mogelijk
  via een andere klassen-organisatie de druk niet langer zo sterk op de leraar te leggen, maar de druk te verdelen over de leraar en de klas. Dat kan in een systeem van “peer-support”. In zo’n systeem nemen kinderen ook de verantwoordelijkheid over hun mede-leerlingen. Je begrijpt de pedagogische voordelen voor de “gewone” kinderen. Ik werk samen met de STICHTING PEER-SUPPORT. Ik heb hun gevraagd om op deze reactie te reageren. Het werk van de STICHTING PEER-SUPPORT sluit overigens goed aan op de bevindingen uit mijn proefschrift, waarin ik leerlingen volgde die in heterogene groepen (qua leerstijlen en regulatiestijlen) waren georganiseerd.

 14. Bericht van Zylt

  Via de link in het bericht van een collega kwam ik op een artikel op onderwijsvanmorgen.nl over SelectorDML. Nuttig om dit artikel even te lezen ook. Onderaan in het artikel vind je een link waarmee je testtoegang kunt aanvragen. Je kunt de test zelf maken of een client / leerling / kind hem laten doen. Ik heb nu twee van mijn kids de test laten maken en ben blij verrast met de inzichten en houvasten die het geeft.

 15. Bericht van een moeder

  Hartelijk dank. Grappig: dat Tim vrij hoog scoort op Factor G (holisme). Dit vermoedden we al: Tim heeft PDD-nos en is behoorlijk ‘begaafd’. We vermoeden dat eea bij elkaar hoort, in ieder geval voor een deel.

 16. Zinspraak taal & inburgering BLOKZIJL - NIJMEGEN

  Mijnheer Witteman, mijn nichtje is zielsgelukkig met de uitslag van de vervolgtest. Wat een systeem met mensen kan doen zegt zij steeds, als ze hoofdschuddend naar de verschillen kijkt. U begrijpt dat er nu meer in de familie getest willen worden. Herwinnen van verloren zelfvertrouwen iets waardevollers is er bijna niet te bedenken. Nu de test per 1 januari officieel op de markt komt wil ik maar wat graag met u in zee als ‘jonge’ directeur!

 17. Jaco, student Hogeschool Leiden

  Marrigje. Ik ben het met je eens. Ik zoek ook altijd naar oplossingen voor de praktijk. Meneer Witteman, u heeft één praktische oplossing gegeven. Kunt u er nog een paar noemen?

 18. Passend Onderwijs via mail

  Henk – Je schreef een tijdje geleden te starten met een serie artikelen over meervoudige intelligentie. Is je Selector-artikel daar de opening van?

 19. Dr. Henk Witteman

  Passend Onderwijs. U vroeg of dit artikel de opmaat is naar mijn aangekondigde serie over Meervoudige Inteligenties?
  Mijn antwoord: nee, het staat er los van, en ja, toch ook weer wel. De serie over MI start binnenkort. Ik heb het eerste artikel al ingediend. Ik kan me voorstellen dat hier veel belangstelling voor zal bestaan vanuit Passend Onderwijs. Voor uw informatie: op 22 april houd ik een lezing op het congres Passend Onderwijs van SBO over dit onderwerp.

 20. Dr. Henk Witteman

  Jaco en Marrigje. Belangrijk is te weten dat een eenzijdige leerstijl eigenlijk een deficiëntie is. Een leerstijil kun je namelijk definiëren als het toepassen van een vaste set leerstrategieën ongeacht de taak waar je voor staat. Het heeft bijvoorbeeld weinig zin je te richten op details in een tekst als jou wordt gevraagd een samenvatting te maken. Maar ben je bijvoorbeeld een serialist dan heb je van nature die neiging. Het is de taak van de leraar leerlingen te wijzen op de strategieën die het beste bij een taak passen. Het probleem is echter dat leraren soms ook een eenzijdige leerstijl hebben en dan onvoldoende op de hoogte zijn van leerfuncties, leerstrategieën en leertactieken. Er zijn lerarenopleidingen die hieraan onvoldoende aandacht schenken. Dit ten nadele van toekomstige leerlingen.

 21. Dayenne van Dorp

  Hr Witteman. Ik ben altijd bang dat een dergelijke test minder begaafde kinderen in een hoek zet. Meet de test bijvoorbeeld IQ?

 22. Dr. Henk Witteman

  Dayenne van Dorp. U vraagt wat SelectorDML meet. Ik kan u zeggen in ieder geval geen IQ. IQ is slechts de uitkomst van een IQ-test, niet meer en niet minder. Het zegt weining over de mogelijkheden van het kind. De verslaggeving is heel positief verwoord en gaat uit van de mogelijkheden die kinderen hebben. Tegelijkertijd wordt gewezen op verbetermogelijkheden. Goede prestaties gemeten in schoolse cijfers kunnen wel deels verklaard worden door leerstijlen. Maar leerstijlen zijn te verbeteren. De mogelijkheden van leerlingen zitten vooral in de persoon van de leerling zelf. Het is aan ouders, aan scholen en begeleiders om de mogelijkheden van kinderen te ontdekken en deze ten volle te helpen ontwikkelen. SelectorDml biedt hiervoor handvatten.

 23. Mijn zoon Bert zit in de brugklas VMBOt/Havo. Natuurlijk hopen we dat hij naar de havo kan, omdat hij het op de basisschool steeds heel goed heeft gtedaan. Tot onze schrik ging het de laatste maanden steeds minder goed met hem. Mijn vrouw en ik dachten dat het wel de pubertijd zou zijn. Totdat hij de selectortest deed. Daar kwam uit wat hij niet durfde te zeggen. Hij werd door enkele klasgenoten vreselijk gepest. Toen de test dit uitwees, heeft hij ons snikkend verteld dat dit waar was. Hij gaat na de vakantie naar een andere school.

 24. De demo zag er goed uit. Wat mij aansprak is het snelle overzicht met behulp van staafdiagrammen dat deze test biedt. Een aparte uitslag voor de leerling is een goede vondst en maakt de uitslag veel toegankeler.

 25. Havoplus-ouder

  Onze zoon heeft enige tijd geleden de test gemaakt. Toen we er weer eens naar keken zagen we een heel handig schematisch overzicht van de verschillende factoren EN… er was nu ook een rapportage voor onze zoon zelf bij. Heel duidelijk en heel kindvriendelijk.

 26. De uitslagen en adviezen zien er goed uit. Het zou interessant zijn als de onderlinge verbanden tussen de factoren nog beter zouden worden aangegeven. Ik denk wel dat dit nog heel wat werk zou kosten. Ik moet zeggen dat als je de leerling kent, deze verbanden wel te leggen zijn.

 27. Een test die weinig tijd vraagt en veel inzicht geeft! Goed overzicht door de staafdiagrammen en de kleurtjes (leerstijl). Mooi dat er een verslag is voor leerling en voor docent. Veel goede suggesties om op te letten bij de leerling. Kan iedere school zo gebruiken.

 28. Sheila Noordermeer

  Heeft iemand ervaring met de combinatie van leerstijlen en groepswerk? Moet je leerlingen met dezelfde leerstijl bij elkaar zetten of juist niet?

 29. Dr. Henk Witteman

  Sheila. Ik kan me situaties voorstellen dat qua leerstijl homogene groepen verdedigbaar zijn. Over het algemeen leren leerlingen meer in qua leerstijl heterogene groepen. Een belangrijke verklaring is dat groepen met verschillende leerstijlen meer variatie in leerstrategieën vertonen en daardoor actiever leren.

 30. Tiny (nogmaals)

  Nog beter. Ik kan nu mijn hele klas samenbrengen in excel eh heb nu een compleet overzicht van mijn klas met alle zwakke en sterke punten. Heel gaaf.

 31. Stichting peer support (Annet)

  Jeroen – HAVOplus.
  Sebastiaan is een autistische jongeman van 22 jaar.
  Hij is niet dom, maar communiceert anders dan wij. Dat geeft problemen op school. Hoewel zijn medeleerlingen hun best deden om hem te steunen wilde het toch niet op de opleiding systeembeheerder ICT (niveau 3). Daarom ging hij naar de opleiding servicemedewerker ICT (niveau 2). Opnieuw gaat het niet in de klas. Hij kan zich er niet goed concentreren en zijn tempo en manier van leren passen niet in het klassikale systeem. Dan wordt besloten hem hele dagen op “ De werkplaats” te plaatsen. Dat is een onderwijsleerbedrijf waar onder andere used computers gerefurbished worden. Hij kan daar computersystemen samenbouwen en heft een hoekje waar hij rustig kan werken en zelf kan besluiten om met de jongens te communiceren. Zijn “theorie” doet hij in zijn eigen tempo.
  Sebastiaan heeft een peermentor op “De Werkplaats”. De peer mentor heet Matthias en is een rustige jongen die op niveau 3 leert en die alle tijd voor Sebastiaan neemt.
  Matthias vertelt dat het zo goed gaat met Sebastiaan, dat ze hem een kwaliteitseindcontrole willen geven op de computers die naar de klanten gaan.
  Sebastiaans docentenmentor vertelt dat het met de schoolvakken nu ook goed gaat en dat hij dit jaar een diploma haalt. Sebastiaan gaat naar niveau 3 en wat denk je hij gaat carriere maken!
  Begeleiding is nog steeds van kracht maar dan voor andere autistische leerlingen die hun opleiding binnen de ICT volgen. Dit geldt ook voor autistische leerlingen die de capaciteiten hebben om verder te leren en zelfs een rol van tutor kunnen vervullen. Ze worden gewaardeerd door andere leerlingen omdat ze zo nauwkeurig kunnen uitleggen. Het is dus heel goed mogelijk in heterogeen samengestelde groepen te werken.

 32. Loes Hoenjet - LIO

  Meneer Witteman. Kunt u of andere lezers mij vertellen welke leerstrategieën er horen bij de verschillende leerstijlen? Wij gebruiken Leren en Instructie van Boekaerts en Simons, maar daar kan ik het antwoord eiegenlijk niet vinden.

 33. Dr. Henk Witteman

  Loes Hoenjet. Ik las je verzoek om een overzicht van leerstijlen en daarbij horende leerstrategieën. As je me via de redactie een mail stuurt, zal ik je zo’n schema toesturen. Het format is namelijk niet geschikt voor het plaatsen op deze plek. Je vindt mijn email adres achter mijn naam onderaan het artrikel.

 34. Ik heb de testresultaten van groepen leerlingen gezien. Het viel mij op dat leerlingen die laag scoorden op geldingsdrang en laag scoorden op zelfvertrouwen meer dan gemiddeld last hadden van pesten. Zij er scholen die dit ook geconstateerd hebben? Als dat zo is, dan zou Selector kunnen helpen bij het vinden van slachtoffers van pesten.

 35. dr. Henk Witteman

  Marjge, dat klopt en lijkt nogal vanzelfsprekend. Inmiddels hebben we dit al bij tientallen leerlingen kunnen constateren. Zo hebben we ook kunnen constateren dat leerlingen die hoog scoren op externe sturing, dus aangeven veel hulp nodig te hebben, niet stuurloos kunnen worden genoemd als ze jonger zijn dan 16 jaar.

 36. De test zelf nog niet geprobeerd, maar wel alleen de testresultaten gezien, ziet er heel interessant uit, voor onze leerlingen met handicap op MBO niveau.
  Is er ook nog een handleiding waarin iets meer beschreven staat over handelingsgerichte adviezen, voor de docent of leerling per leerstrategiel of factor.

  Ik zag in de schaal intrinsieke motivatie iets over graag naar school gaan. (ik vind de term intrinsieke motivatie in dit verband niet echt passend) Dat geeft me de indruk dat de test vooral gericht is op schoolgaande leerlingen. Of is hij goed inzetbaar voor nieuwe, startende leerlingen. Zijn daar ervaringen mee?

 37. dr.Henk Witteman

  Lex. Wat de factor intrinsieke motivatie betreft heb je formeel gelijk. Onder intrinsieke motivatie verstaan we het fenomeen dat de motivatie vanuit het vak zelf komt. Zo komt intrinsieke motivatie wel vaak voor bij bijvoorbeeld sport. En bij MBO-leerlingekn kan het ook een vak zijn, bijvoorbeeld Techniek waarin een jongen of meisje zijn of haar toekomst zoekt. In hetgeval van SelectorGml meten we de motivatie die voortkomt uit de plezierige leeromgeving die tot leren lijdt.
  We hebben hiermee onderscheid willen maken met bijvoorbeeld prestatiemotivatie die voortkomt uit het doel om goede cijfers te halen of voldoendes te halen met minimale inspanning.
  Wat handleidingen betreft het volgende: Deze moeten aangepast zijn aan het type leerlingen en het type school en ook nog aan het vak. Hierin kan wel worden voorzien.

 38. Margreet Kauffman

  Als u een demo wilt bestellen, geef dan duidelijk de naam van de instelling op. Wij sturen niet zomaar demo’s aan perticulieren. Uit het emailadres moet de naam van de instelling af te leiden zijn.

 39. Redactie. In het artikel “meten is weten” stond altijd aangegeven waar je kon klikken om een demo aan te vragen.Dat werd SCHIJINGEDRUKT aangegeven. Dat is nu verdwenen. Kan dit hersteld worden?

 40. Redactie. In het artikel “meten is weten” stond altijd aangegeven waar je kon klikken om een demo aan te vragen.Dat werd SCHIJINGEDRUKT aangegeven. Dat is nu verdwenen. Kan dit hersteld worden?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste onderwijsnieuws

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.