Home » SelectorDML: Meten is weten

SelectorDML: Meten is weten

Nogal wat leerlingen interpreteren “je best doen” als “hard werken, je inspannen”. Beter zou zijn als zij “je best doen” zouden interpreteren als “slim werken”. Onder slim werken verstaat Henk Witteman het toepassen van de juiste leerstrategieën. Welke leerstrategieën iemand van nature gebruikt, is afhankelijk van zijn leerstijl.

Het is daarom belangrijk dat leerlingen hun eigen leerstijl kennen. Pas dan weten ze waar hun sterke en zwakke punten liggen. SelectorDML test de leerstijl en regulatiestijl van iedere leerling en geeft daarbij passende adviezen.

SelectorDML stelt vast HOE leerlingen leren, of zij in staat zijn hun eigen leren ZELF aan te sturen en of zij HULP van derden nodig hebben. Ook worden enkele persoonskenmerken gemeten die van belang zijn voor een succesvol leerproces.

De oorspronkelijke versie werd in 2001 gevalideerd door de Vakgroep Onderwijsstudies van de Universiteit Leiden onder leiding van Dr. Alexander Minnaert, tegenwoordig hoogleraar in Groningen. In de jaren erna is deze versie verder ontwikkeld door ondergetekende. De iets uitgebreide vragenlijst in 2009 opnieuw gevalideerd aan de hand van de resultaten van ongeveer 3.000 leerlingen uit het voortgezet onderwijs.

De letters DML staan voor Docenten, Mentoren, Leerlingbegeleiders die allen een adviserende en ondersteunende rol spelen in het onderwijsleerproces.

Welke informatie geeft SelectorDML? Wat wordt gemeten? En wat kan met de kennis worden gedaan?

Zelfvertrouwen Een hoog zelfvertrouwen is belangrijk, omdat dit het werkgeheugen alle ruimte verschaft. Onzekerheid en toetsangst daarentegen belasten het werkgeheugen
Intrinsieke motivatie Hier wordt vooral gemeten of de leerling zich prettig voelt op school en zich gewaardeerd weet.
Zelfregulatie In hoeverre is de leerling in staat zijn eigen leren aan te sturen, zich doelen te stellen, zich te motiveren?
Memoriseren Een hoge score kan duiden op een verkeerde leerstrategie.
Geldingsdrang Hoge score kan positief zijn (leiderschapskwaliteiten), lage score kan zeer negatief zijn (slachtoffer van pesten).
Serialisme Leerstijl die duidt op stapsgewijze verwerking van leerstof (van klein naar groot).
Holisme Leerstijl die duidt op zoeken naar grote lijnen (van groot naar klein).
Externe sturing Hoge score duidt op behoefte aan steun vanuit de omgeving, de leraar, het lesmateriaal.

De informatie kan o.a. worden gebruikt voor:

  • het samenstellen van leergroepen in samenwerkend leren;
  • het samenstellen van klassen volgens gewenste criteria;
  • het informeren van docenten, mentoren, leerlingbegeleiders over de sterke en zwakke punten van iedere leerling;
  • als reflectief instrument in de gesprekken met leerlingen;
  • als informatief instrument in de gesprekken met ouders;
  • bepaling van de eigen leerstijl/doceerstijl door de docent;
  • het vaststellen van zwakke en sterke punten van klassen;
  • het volgen van de leerling met behulp van statistische informatie.

SelectorDML geeft een uitgebreid verslag van elke leerling met gedegen adviezen en legt de ontwikkeling van de leerling in opeenvolgende jaren statistisch vast.

 

Om exact te weten wat SelectorDML meet, welke conclusies worden getrokken en welke adviezen het online instrument geeft, kunt u de test afleggen. Klik hier voor meer informatie.

 

Heeft u ervaring met het werken met leerstijlen? We zullen vaker publiceren over leerstijlen, uw ervaringen nemen we dan graag mee.

Laatste onderwijsnieuws

Een werkplaats

Dompel je klas onder in  … techniek

Trek je werkhandschoenen aan, zet je veiligheidsbril op en laad de batterijen op: dompel je klas onder in techniek.

Bekijk

Fantasiekaartjes

Met deze fantasiekaartjes verzinnen de kinderen de mafste verhalen.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.