Home » Schrijnende tekorten in bètasector

Schrijnende tekorten in bètasector

Het toekomstig succes van Nederland wordt voor een groot deel bepaald door innovaties vanuit bèta en techniek. Op dit moment is er op alle niveaus een tekort aan instroom in bètarichtingen. Dat geldt voor mbo, hbo en wo. In plaats van de benodigde 4 op de 10 leerlingen, stroomt slechts 2 op de 10 door. Kan het middelbaar onderwijs een rol spelen om die trend te keren?

Initiatieven vanuit het veld
Op 27 februari gaf minister Kamp tijdens Industriepoort zijn visie op de economische ontwikkelingen in Nederland en het belang van de industrie. Daarna sprak Michiel Peters, President en ceo van Vanderlande Industries. Hij benadrukte dat er iets fundamenteel schort aan het onderwijs: in tegenstelling tot veel omringende landen is de doorstroom naar bèta vervolgonderwijs in Nederland extreem laag. Vanwege een tekort aan gekwalificeerd personeel was het bedrijf genoodzaakt ontwikkelafdelingen op te zetten in Azië. Het bedrijf begeleidt inmiddels tientallen scholen in Brabant om vanaf het primair onderwijs meer aandacht voor bèta in te bedden in het onderwijs.

Er is een groot aantal initiatieven om aandacht voor bèta en techniek te stimuleren. Gastcolleges door bedrijven die zich bij JetNet hebben aangesloten, zijn zeer inspirerend. Ook technasia vervullen in dezen inmiddels een rol. Stichting C3 promoot actief scheikunde onder jongeren, zelfs al in het primair onderwijs. Het nadeel van deze uitstekende initiatieven is dat maar een kleine groep van de totale leerlingenpopulatie wordt bereikt. En dat docenten tijd vrij moeten maken, wat lastig is met de vaak overladen programma’s.

Nederland kenniseconomie?
Er is geen ander land dat zich afficheert met de leus ‘kenniseconomie’. Maar helaas blijft het bij die leus en is de overheid niet in staat om in economisch goede en slechte tijden daadwerkelijk invulling te geven aan die stelling. Zou het niet beter zijn als we van onderaf, vanuit het onderwijsveld, initiatieven ontwikkelen die actief gericht zijn op toename van de instroom van bèta’s? Niet alleen voor de happy few, maar voor álle leerlingen?

Zouden curriculum-ontwikkelaars meer oog moeten hebben voor de vraag vanuit de markt/industrie? En uitgevers? Zouden zij het kennisintensieve bedrijfsleven meer moeten betrekken in de lesmethoden? In Nova natuurkunde en scheikunde voor de bovenbouw van havo en vwo krijgen zowel bedrijfsleven als vervolgopleidingen een podium in het zogenaamde Maatschappijdeel. Docenten kunnen dan op natuurlijke wijze aandacht besteden aan deze zaken terwijl zij op traditionele wijze de stof behandelen.

Maar volstaat deze aanpak wel? Hoe denkt u dat wij de komende jaren, met elkaar, ‘Nederland kenniseconomie’ daadwerkelijk kunnen realiseren?

Lees ook:

Laatste onderwijsnieuws

Een kind dat vermoeid op zijn bureau ligt met een bordje Help!

Lied van de maand: Ik heb het zo druk!

Even lekker klagen: we hebben het zo druk! Hier vind je een liedtekst, een ingezongen lied, een karaokeversie en tips voor je les.

Bekijk
Een klas vol jongens in een oude jongensschool

Luistertip: De Jongensschool

In de documentaire De jongensschool onderzoekt Jan Maarten Deurvorst zijn herinneringen aan een van de laatste jongensscholen.

Bekijk
Drie kinderen rennen op blote voeren door het gras

Zomerse zot- en zaligtijd

Ben jij direct in de vakantiestemming of moet je nog even wennen? Met deze tips ben je verzekerd van een zalige zomertijd!

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.