Thema's Motivatie Schrijnende tekorten in bètasector

Schrijnende tekorten in bètasector
S

Het toekomstig succes van Nederland wordt voor een groot deel bepaald door innovaties vanuit bèta en techniek. Op dit moment is er op alle niveaus een tekort aan instroom in bètarichtingen. Dat geldt voor mbo, hbo en wo. In plaats van de benodigde 4 op de 10 leerlingen, stroomt slechts 2 op de 10 door. Kan het middelbaar onderwijs een rol spelen om die trend te keren?

Initiatieven vanuit het veld
Op 27 februari gaf minister Kamp tijdens Industriepoort zijn visie op de economische ontwikkelingen in Nederland en het belang van de industrie. Daarna sprak Michiel Peters, President en ceo van Vanderlande Industries. Hij benadrukte dat er iets fundamenteel schort aan het onderwijs: in tegenstelling tot veel omringende landen is de doorstroom naar bèta vervolgonderwijs in Nederland extreem laag. Vanwege een tekort aan gekwalificeerd personeel was het bedrijf genoodzaakt ontwikkelafdelingen op te zetten in Azië. Het bedrijf begeleidt inmiddels tientallen scholen in Brabant om vanaf het primair onderwijs meer aandacht voor bèta in te bedden in het onderwijs.

Er is een groot aantal initiatieven om aandacht voor bèta en techniek te stimuleren. Gastcolleges door bedrijven die zich bij JetNet hebben aangesloten, zijn zeer inspirerend. Ook technasia vervullen in dezen inmiddels een rol. Stichting C3 promoot actief scheikunde onder jongeren, zelfs al in het primair onderwijs. Het nadeel van deze uitstekende initiatieven is dat maar een kleine groep van de totale leerlingenpopulatie wordt bereikt. En dat docenten tijd vrij moeten maken, wat lastig is met de vaak overladen programma’s.

Nederland kenniseconomie?
Er is geen ander land dat zich afficheert met de leus ‘kenniseconomie’. Maar helaas blijft het bij die leus en is de overheid niet in staat om in economisch goede en slechte tijden daadwerkelijk invulling te geven aan die stelling. Zou het niet beter zijn als we van onderaf, vanuit het onderwijsveld, initiatieven ontwikkelen die actief gericht zijn op toename van de instroom van bèta’s? Niet alleen voor de happy few, maar voor álle leerlingen?

Zouden curriculum-ontwikkelaars meer oog moeten hebben voor de vraag vanuit de markt/industrie? En uitgevers? Zouden zij het kennisintensieve bedrijfsleven meer moeten betrekken in de lesmethoden? In Nova natuurkunde en scheikunde voor de bovenbouw van havo en vwo krijgen zowel bedrijfsleven als vervolgopleidingen een podium in het zogenaamde Maatschappijdeel. Docenten kunnen dan op natuurlijke wijze aandacht besteden aan deze zaken terwijl zij op traditionele wijze de stof behandelen.

Maar volstaat deze aanpak wel? Hoe denkt u dat wij de komende jaren, met elkaar, ‘Nederland kenniseconomie’ daadwerkelijk kunnen realiseren?

Lees ook:

5 REACTIES

  1. Sinds 15 jaar geef ik techniek in het VO. 4 Jaar geleden heeft de regering het vak techniek afgeschaft als verplicht vak in klas 1 en 2. Vanwege veelal bezuinigen wordt op 40 % van de scholen dit mooie vak niet meer gegeven.
    Ik heb jaren gehad dat 20 % van mijn leerlingen Exact kozen. Sinds 4 jaar wordt dat percentage niet meer gehaald! Het vak weer verplicht stellen zou een goeie en noodzakelijke oplossing zijn!

  2. Sinds 2009 terug in het vwo onderwijs met 1e graads natuurkunde, maar ik kan uit mijn ervaring niet stellen dat er een groot aantal vacatures is met te weinig docentenaanbod. Wel grote klassen.

  3. Ook ik heb een eerste-graads bevoegdheid in natuurkunde maat nooit een baan in het onderwijs kunnen krijgen. Als fysicus heb ik nooit een baan kunnen krijgen, geen wonder, ik las onlangs dat er 3 keer zoveel fysici afstuderen dan dat er nodig zijn. Onlangs werd op het journaal verteld dat nog niet de helft van de opgeleide beta-technici in die sector werkzaam zijn. Hoe dat komt? Ik weet het: de vele eisen die het bedrijfsleven stelt, aan b.v. leeftijd en de lage salarissen die ze bieden.

  4. Beste Paul Dirac,

    Heb je behoefte aan een baan in het onderwijs, wij hebben een fysicus nodig voor de bovenbouw DP diploma programme van het IBO.

  5. Niveau van het onderwijs is zeer laag en sluit zodoende niet aan op wat in het bedrijfsleven gevraagd wordt. Een diploma stelt dan ook weinig voor. Er heerst bovendien een enorm grote weerstand in Nederland om ook hoogbegaafde kinderen te onderwijzen. Kenniseconomie? Nou die komt er niet door de meest talentvolle leerlingen af te serveren. Onderwijs loopt een eeuw achter op de schop en vernieuwen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Schrijf hier je reactie
Vul hier je naam in

Meer van deze auteur

Gerelateerd

Advertisment

Meest gelezen

8x creatieve tips om tafeltjes oefenen

1 x 8= 8, 2 x 8 = 16, 3 x 8 = 24 en ga zo maar verder. Het eindeloos oefenen van tafeltjes...

Top 5 online toets- en quiztools

Wil je de les meer pit geven? Of misschien extra oefeningen bieden? Met digitale toets- en quiztools kan het allemaal. Er zijn er alleen zoveel...

5x leuke taalspelletjes

Actief en spelenderwijs met taal bezig zijn draagt bij aan de motivatie van leerlingen om te leren. Het loont dan ook om naast de...