Home » Materiaal PO » Opbrengstgericht werken met Taal actief 4

Opbrengstgericht werken met Taal actief 4

Resultaten monitor bij je methode

De registratiebladen zijn niet meer beschikbaar. Hiervoor in de plaats kun je gebruikmaken van de Malmberg Resultatenmonitor. De Resultatenmonitor is een onlineregistratie-en analysetool. De monitor registreert leerresultaten, adviseert vervolgleerstof en genereert periodiek groepsplannen.

Wanneer je een licentie hebt op een digitaal product bij een Malmberg-methode, dan heb je automatisch toegang tot de leerkracht-startpagina. De Resultatenmonitor van de methode is een gratis module, toegankelijk vanuit de leerkrachtstartpagina.

In de Resultatenmonitor kun je de resultaten van toetsen die je op papier afneemt registreren. Maken de leerlingen de toetsen digitaal door middel van de toetssoftware, dan verschijnen de resultaten automatisch in de Resultatenmonitor. De Resultatenmonitor geeft op basis van de toetsresultaten vervolgadvies op maat.

Op www.malmberg.nl/softwarehulp onder het kopje ‘Ondersteuning lesmateriaal’ vind je meer informatie over het gebruik van de monitor.

Opbrengstgericht werken met Taalactief 4

Malmberg maakt u het opbrengstgericht werken makkelijker met groepsplannen en groepsoverzichten. Voor de groepsplannen is een leeg format beschikbaar, maar u vindt hier ook ingevulde plannen. De ingevulde groepsplannen bevatten een standaardtekst. U kunt de standaardtekst aanpassen aan de eigen situatie. Daarnaast moeten de namen van de kinderen nog worden ingevuld. Daarnaast heeft elk taaldomein een kwaliteitskaart.

Deze materialen zijn voor Taal actief 4 ontwikkeld in samenwerking met Aniek Breemer-Verbraak, adviseur KPC Groep.

Download hieronder:

Handleidingen

Handleidingen

Kwaliteitskaarten

Kwaliteitskaarten

Groepsoverzichten

Groepsoverzichten

Groepsplannen Taal verkennen

Voor het domein taal verkennen vindt u per 2 thema’s een ingevuld groepsplan. In dit plan worden per 2 thema’s de doelen opgesomd die in Taal actief aan de orde komen.
Groepsplannen Taal verkennen

Groepsplannen Spelling

Voor het domein spelling vindt u per 2 thema’s een ingevuld groepsplan. In dit plan worden per 2 thema’s de doelen opgesomd die in Taal actief aan de orde komen
Groepsplannen Spelling

Groepsplannen Woordenschat

Voor het domein woordenschat is er één ingevuld groepsplan per leerjaar. Voor de doelen (woorden) wordt verwezen naar de visuele leerlijn in de handleiding. Het is wel de bedoeling om ook voor woordenschat 4 keer per schooljaar een groepsplan in te vullen
Groepsplannen Woordenschat

Meer lessuggesties

Heksendrank

Oeioeioei! Wat brouwt een heks? En waarom? De kinderen maken een eigen heksendrank in deze geschiedenisles. 

Bekijk
een drumstel

Music puzzles

Let the music play! Afwisselende opdrachten over muziek, in het Engels, om zelfstandig te maken. Met puzzeltjes, een lied op rijm, gekke bandnamen bedenken en een woordzoeker.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.