Home » Materiaal PO » Opbrengstgericht werken met Taal actief 4

Opbrengstgericht werken met Taal actief 4

Resultaten monitor bij je methode

De registratiebladen zijn niet meer beschikbaar. Hiervoor in de plaats kun je gebruikmaken van de Malmberg Resultatenmonitor. De Resultatenmonitor is een onlineregistratie-en analysetool. De monitor registreert leerresultaten, adviseert vervolgleerstof en genereert periodiek groepsplannen.

Wanneer je een licentie hebt op een digitaal product bij een Malmberg-methode, dan heb je automatisch toegang tot de leerkracht-startpagina. De Resultatenmonitor van de methode is een gratis module, toegankelijk vanuit de leerkrachtstartpagina.

In de Resultatenmonitor kun je de resultaten van toetsen die je op papier afneemt registreren. Maken de leerlingen de toetsen digitaal door middel van de toetssoftware, dan verschijnen de resultaten automatisch in de Resultatenmonitor. De Resultatenmonitor geeft op basis van de toetsresultaten vervolgadvies op maat.

Op www.malmberg.nl/softwarehulp onder het kopje ‘Ondersteuning lesmateriaal’ vind je meer informatie over het gebruik van de monitor.

Opbrengstgericht werken met Taalactief 4

Malmberg maakt u het opbrengstgericht werken makkelijker met groepsplannen en groepsoverzichten. Voor de groepsplannen is een leeg format beschikbaar, maar u vindt hier ook ingevulde plannen. De ingevulde groepsplannen bevatten een standaardtekst. U kunt de standaardtekst aanpassen aan de eigen situatie. Daarnaast moeten de namen van de kinderen nog worden ingevuld. Daarnaast heeft elk taaldomein een kwaliteitskaart.

Deze materialen zijn voor Taal actief 4 ontwikkeld in samenwerking met Aniek Breemer-Verbraak, adviseur KPC Groep.

Download hieronder:

Handleidingen

Handleidingen

Kwaliteitskaarten

Kwaliteitskaarten

Groepsoverzichten

Groepsoverzichten

Groepsplannen Taal verkennen

Voor het domein taal verkennen vindt u per 2 thema’s een ingevuld groepsplan. In dit plan worden per 2 thema’s de doelen opgesomd die in Taal actief aan de orde komen.
Groepsplannen Taal verkennen

Groepsplannen Spelling

Voor het domein spelling vindt u per 2 thema’s een ingevuld groepsplan. In dit plan worden per 2 thema’s de doelen opgesomd die in Taal actief aan de orde komen.
Groepsplannen Spelling

Groep 5 thema 1-2

Groep 8 thema 7-8

Groepsplannen Woordenschat

Voor het domein woordenschat is er één ingevuld groepsplan per leerjaar. Voor de doelen (woorden) wordt verwezen naar de visuele leerlijn in de handleiding. Het is wel de bedoeling om ook voor woordenschat 4 keer per schooljaar een groepsplan in te vullen.
Groepsplannen Woordenschat

Meer lessuggesties

Het Muiderslot

Kastelen

De kinderen gaan een kasteel ontwerpen dat precies lijkt op een kasteel uit de middeleeuwen.

Bekijk

Op reis

Lekker puzzelen voor jonge lezers eind groep 3! De kinderen maken een woordslang rondom het thema verkeer.

Bekijk
een taalpuzzel

Zomerse taalpuzzels

Met deze lessuggestie vol creatieve taalpuzzels en raadsels daag je de kinderen uit om op een interactieve manier met taal bezig te zijn.

Bekijk
Een kleurrijk reuzenrad

Pretpark

Neem je rekenvaardigheden maar mee als je naar een pretpark gaat! Hoe laat is de parkshow en kun je die ene leuke souvenir wel betalen?

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.