Home » Materiaal PO » Feestrekenen in groep 3

Feestrekenen in groep 3

Hoeveel cadeautjes heeft Piet in zijn zak? En hoeveel krijg jij in je schoen? Laat de kinderen in deze extra les feestrekenen!

Deze werkbladen sluiten aan bij de doelen van de toets van blok 4:

  • optellen en aftrekken;
  • getallen tot en met 12 splitsen in twee gedeelten.

De wereld in getallen 3

De wereld in getallen 4 Feestrekenen Handleiding Groep 3

De wereld in getallen 4 Feestrekenen Werkbladen Groep 3

De wereld in getallen 4 Feestrekenen Antwoorden Groep 3

Pluspunt 3

Pluspunt 3 Feestrekenen Handleiding Groep 3

Pluspunt 3 Feestrekenen Werkbladen Groep 3

Pluspunt 3 Feestrekenen Antwoorden Groep 3

Meer lessuggesties

Kinderen stoepkrijten huisjes op de muur

Stoepkrijthuisjes op de muur

Het is kaal buiten en daarom versieren we de schoolmuren met onze stoepkrijthuisjes. Een activiteit voor groep 1-2.

Bekijk
Afbeelding van spreekwolk met daarin de tekst 'Ik heb nog 70 euro.' Daarnaast een plaatje van een ijsje met prijskaartje € 2,40

Op kamp!

Rekenen voor groep 8: schattend rekenen, precies rekenen en vergelijken met samengestelde grootheden.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.