Home » Nationale Denktank: 10 oplossingen voor het leren van de toekomst

Nationale Denktank: 10 oplossingen voor het leren van de toekomst


De brugklasbonus, docentencoschap en vrijheid van schoolbestuur zijn enkele oplossingen om te komen tot het leren van de toekomst. Tenminste, als het aan de Nationale Denktank 2015 ligt. Tijdens een feestelijke slotbijeenkomst in Amsterdam publiceerde het jaarlijks opererende netwerk gisteren het rapport ‘Leer Wijzer’, met daarin tien oplossingen voor het leren van de toekomst.

Download hier de gehele eindrapportage

De Nationale Denktank vindt ieder jaar plaats van augustus tot december. In die periode buigt een interdisciplinaire groep van wetenschappers zich over een maatschappelijk probleem binnen de Nederlandse samenleving. Dit jaar was het thema ‘het leren van de toekomst’. En het doel? Een antwoord formuleren op de vraag: Hoe kunnen we het leren in Nederland zo organiseren en faciliteren, dat het talent van de individuele leerling tot bloei komt en dat het leren beter aansluit bij de permanent veranderende omgeving?

Met behulp van interviews, literatuuronderzoek en enquêtes brachten de deelnemers in vier maanden het probleem in beeld en werkten ze praktische oplossingen uit. Daarbij is gefocust op vier domeinen: de invloed van leren op de maatschappij, de leeromgeving van kinderen, onderwijsstructuren en onderwijsvernieuwingen.

Binnen deze domeinen zijn de volgende tien oplossingen geformuleerd:

1. Baby Wijzer
: de landelijke campagne Baby Wijzer geeft ouders en verzorgers vijf essentiële tips om de ontwikkeling van kinderen tussen de nul en vier jaar te ondersteunen.

2. OnzeLes: via het programma OnzeLes kunnen leerlingen laagdrempelig, via een app, docenten feedback geven om de leskwaliteit te verbeteren.

3. FlipFilm: door het online platform FlipFilm kunnen leraren hun leerlingen lesvideo’s thuis laten bekijken, waardoor er meer tijd over is voor persoonlijke aandacht in de klas.

4. EduBox: scholen komen via de EduBox, die vier keer per jaar wordt bezorgd, laagdrempelig in aanraking met innovatieve lesmaterialen en -ideeën.

5. De Lerarenbrigade: de leraren uit de Lerarenbrigade geven tijdelijk een impuls aan basisscholen met vermoeide leraren en leerlingen uit lage sociaaleconomische milieus.

6. Make & Meet Challenge: leerlingen met verschillende achtergronden werken samen toe naar een Make & Meet Challenge, een landelijke wedstrijd op het gebied van bijvoorbeeld dans of LEGO.

7. De BrugklasBonus: de BrugklasBonus is een stimulans ter bevordering van brede brugklassen, zodat achterstandsleerlingen en laatbloeiers langer de tijd krijgen zich te ontplooien.

8. Docentencoschap: studenten met een masterdiploma gaan tijdens het Docentencoschap betaald en onder intensieve begeleiding aan de slag in het voortgezet onderwijs.

9. Vrijheid van schoolbestuur: door wettelijk toe te staan dat scholen uit het schoolbestuur kunnen stappen wordt een gelijkwaardige dialoog tussen beide partijen mogelijk.

10. LerenderWijs: een groep maatschappelijke spelers zorgt ervoor dat persoonlijke en sociale ontwikkeling centraler komen te staan op scholen, iets waarvoor nu nog te weinig aandacht is.

Download de eindrapportage voor alle informatie over de tien oplossingen en concrete stappen om deze in werkelijkheid te brengen. Ook vindt u op de website van de Nationale Denktank meer informatie over de oplossingen, de deelnemers en de achtergrond van het project.

Wat vindt u van de 10 oplossingen voor het leren van de toekomst? In welk idee ziet u echt iets? En wat mag wat u betreft worden genegeerd? Laat uw reactie achter via onderstaand reactieformulier.

Laatste onderwijsnieuws

Een werkplaats

Dompel je klas onder in  … techniek

Trek je werkhandschoenen aan, zet je veiligheidsbril op en laad de batterijen op: dompel je klas onder in techniek.

Bekijk

Fantasiekaartjes

Met deze fantasiekaartjes verzinnen de kinderen de mafste verhalen.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.