Home » Meerjarenkoers Kennisnet: deze thema’s staan centraal

Meerjarenkoers Kennisnet: deze thema’s staan centraal

Kennisnet zet zich in voor goed onderwijs dat inspeelt op sociale, economische en technologische ontwikkelingen. Dit doen ze door scholen te ondersteunen bij de professionele inzet van ict. In de Meerjarenkoers 2019-2022 zette Kennisnet uiteen op welke inhoudelijke thema’s de komende jaren de focus ligt. Hoe zat het ook al weer? Lees het nu!

1. Een doordachte inzet van ict

Kennisnet doet dit onder meer door betrouwbare en toepasbare kennis beschikbaar te stellen in de vorm van publicaties en tools, gebaseerd op kennis uit onderzoek en de praktijk. Ook brengen ze belangrijke ethische vraagstukken op het gebied van onderwijs en digitalisering in kaart. Hiermee stimuleert Kennisnet de professionele dialoog over ethiek in het onderwijs.

2. Bij onderwijsbehoeften passende (digitale) leermiddelen en leeromgevingen

Dit doet Kennisnet onder meer door inzicht te bieden in de markt van open en gesloten leermiddelen en door een goed functionerende educatieve keten te bevorderen door de publiek-private dialoog te versterken en besturen te adviseren over hun rol in de keten.

3. Verbeteren van informatiemanagement en het gebruik van data

Dit doet Kennisnet onder meer door besturen te ondersteunen bij het professionaliseren van informatiemanagement en het gebruik van data. Ook draagt Kennisnet bij aan het beheren en (door)ontwikkelen van betrouwbare diensten en voorzieningen die het veilig uitwisselen van informatie mogelijk maken.

4. Een robuuste ict-infrastructuur: betrouwbaar, veilig en toekomstgericht

Kennisnet ondersteunt en adviseert schoolbesturen bij het maken van goed onderbouwde keuzes met betrekking tot een veilige en toekomstgerichte ict-infrastructuur. Onder meer door middelen van kennisproducten en hulpmiddelen die duidelijk maken wat de eisen aan zo’n infrastructuur precies zijn.

Download de Meerjarenkoers 2019-2022

Wil je verder lezen over de koers die Kennisnet de komende drie jaar uiteenzet? Download hier de Meerjarenkoers 2019-2022 en lees ook het artikel dat algemeen directeur Toine Maas erover schreef.

Laatste onderwijsnieuws

Een werkplaats

Dompel je klas onder in  … techniek

Trek je werkhandschoenen aan, zet je veiligheidsbril op en laad de batterijen op: dompel je klas onder in techniek.

Bekijk

Fantasiekaartjes

Met deze fantasiekaartjes verzinnen de kinderen de mafste verhalen.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.