Home » Kennisupdate: Succesfactoren bij natuur en techniek

Kennisupdate: Succesfactoren bij natuur en techniek

Kinderen die proefjes doen met onder andere een microscoop

Het onderwijs is altijd in ontwikkeling en daarmee ook het onderzoek naar het onderwijs. In deze rubriek bespreken we telkens verschillende onderzoeksresultaten. Deze keer: natuur en techniek in het basisonderwijs.

In een literatuuronderzoek van de Universiteit Utrecht is onderzocht welke factoren bijdragen aan de leerprestaties van kinderen bij natuur en techniek.

Onderzoekend leren

Onderzoekend leren blijkt de beste methode om te leren en de leerkracht heeft een sleutelrol in het stimuleren van een onderzoekende houding bij leerlingen. Enerzijds zijn vakinhoudelijke kennis in combinatie met pedagogische vaardigheden belangrijk. Anderzijds zijn de opvattingen van de leerkracht over natuur en techniek en het vertrouwen dat de leerkracht heeft in de eigen vaardigheid om natuurwetenschappelijk onderwijs te geven bepalend.

De leerkracht maakt het onderwijs

Leerkrachten met veel kennis over de natuurwetenschappen gebruiken de voorgeschreven lesmethodes minder intensief en durven open vragen of probleemstellingen aan leerlingen voor te leggen. Dit stimuleert het onderzoekend leren en zorgt er volgens het onderzoek ook voor dat de leerkracht waarschijnlijk met plezier en een hogere frequentie lesgeeft in dit vak.

Helaas valt de vakinhoudelijke kennis bij leerkrachten in de praktijk tegen. Zij vertrouwen er dus niet op dat zij het onderzoekend leren goed kunnen begeleiden. De onderzoekers pleiten daarom voor meer aandacht voor vakdidactiek natuurwetenschappen bij de pabo en kennisdeling tussen leerkrachten.

Maak het tastbaar

Kinderen hebben vaak moeite om abstracte begrippen als ‘kracht’ en ‘energie’ te herkennen in hun eigen leefwereld. Volgens de onderzoekers kan de leerkracht hierbij helpen met een rollenspel bijvoorbeeld, waarin kinderen met hun zieke huisdier naar de huisarts gaan.

Een andere didactische methode is de analogie. Zoek samen naar een overeenkomst tussen een voor de kinderen bekend concept of bekende ervaring en de natuurwetenschappen. Wanneer je met de leerlingen in een kring staat en het bewegen van elektronen naar een lichtbron uitbeeldt, gebruik je analogie. Met dit soort werkvormen wordt het natuurwetenschappelijke onderwijs levendiger en begrijpelijker.

Meer lezen?

Meer technieken en succesfactoren op les-, leerkracht- en schoolniveau vind je in het onderzoek

Laatste onderwijsnieuws

Een kind dat vermoeid op zijn bureau ligt met een bordje Help!

Lied van de maand: Ik heb het zo druk!

Even lekker klagen: we hebben het zo druk! Hier vind je een liedtekst, een ingezongen lied, een karaokeversie en tips voor je les.

Bekijk
Een klas vol jongens in een oude jongensschool

Luistertip: De Jongensschool

In de documentaire De jongensschool onderzoekt Jan Maarten Deurvorst zijn herinneringen aan een van de laatste jongensscholen.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.