Home » Het Lerarenparlement: de leraar aan het roer?

Het Lerarenparlement: de leraar aan het roer?

In het najaar van 2017 is het Lerarenparlement opgericht: 24 leraren die samen de beroepsgroep van het PO, VO, MBO en (V)SO vertegenwoordigen. In dit artikel lees je meer over het ontstaan van het Lerarenparlement en wat je hier als leraar aan hebt.

Sinds 1 augustus 2017 is het beroep van leraar in het PO, VO, (V)SO en MBO wettelijk beschermd door de Wet beroep leraar en lerarenregister. Hoe gaan leraren dat in de praktijk merken? En hoe kunnen zij daar invloed op uitoefenen? Met deze vragen houdt het Lerarenparlement zich bezig. Zij willen de beroepsgroep versterken. Heel belangrijk daarbij is dat de regie bij de leraar komt te liggen.

24 leraren vertegenwoordigen de rest

Het Lerarenparlement presenteert zichzelf als ‘de afvaardiging van de deelnemersvergadering’. Omdat het de bedoeling is dat leraren zelf meedenken over de invulling van de Wet beroep leraar en lerarenregister, richtte de Onderwijscoöperatie de deelnemersvergadering op. Hierin zitten alle leraren die zich al geregistreerd hadden in het lerarenregister. Praktisch gezien is het niet haalbaar om besluiten te nemen met de voltallige deelnemersvergadering. Daarom wordt via verkiezingen een afvaardiging van 24 leraren gekozen. Samen vertegenwoordigen zij de beroepsgroep.

Einde van de Onderwijscoöperatie

In juni 2018 besluit minister Slob van Onderwijs dat het Lerarenregister voorlopig niet verplicht wordt gesteld. De minister wil dat de leraar de regie terugkrijgt: ‘Het belang van de leraar moet voorop staan. En dan kan de leraar dus ook het beste aan het roer staan.’ Het was de bedoeling dat de Onderwijscoöperatie een organisatie van, voor en door de leraar zou worden, maar er blijkt te weinig draagkracht voor te zijn. Per 1 januari 2019 wordt deze organisatie daarom opgeheven. Voor enkele projecten blijft de financiering gehandhaafd, waaronder het Lerarenparlement.

Op naar een nieuwe, professionele beroepsorganisatie

Met 24 leraren die alle onderwijssectoren vertegenwoordigen kan het Lerarenparlement uitgroeien tot het aanspreekpunt voor alle partijen in het onderwijsveld. Het Lerarenparlement wil een netwerk bouwen waarin alle leraren zich vertegenwoordigd voelen én directe zeggenschap hebben. Met deze ambitie gaat het Lerarenparlement in gesprek met het ministerie van Onderwijs, om te bespreken hoe het zich zou kunnen verhouden tot een nieuw te vormen beroepsorganisatie.

Wat doet het Lerarenparlement?

Het Lerarenparlement bestaat nog niet zo lang en bevindt zich nog in de opstartfase. In een brief aan de minister van Onderwijs (juli 2018) staat waar het Lerarenparlement momenteel mee bezig is.

  1. Alle leraren moeten mee kunnen denken
    Het Lerarenparlement wil álle leraren vertegenwoordigen: hun beslissingen moeten gebaseerd zijn op voldoende draagvlak onder de 250.000 leraren die Nederland rijk is. Daarom gaan ze aan de slag met het bouwen van een infrastructuur, waarin alle leden van de beroepsgroep kunnen meedenken en -praten.
  2. Er moet meer draagvlak komen
    De verkiezingen van het huidige Lerarenparlement kenden een lage opkomst. De eerstvolgende verkiezingen in 2020 moeten zo ingericht worden, dat de kans op een grote opkomst aanzienlijk is. De groep die na die verkiezingen aan de slag gaat kan dan vanuit een stabiele basis verder werken aan de missie van het Lerarenparlement.
  3. Implementatie van de Wet beroep leraar en het lerarenregister
    In het Professioneel statuut kunnen leraren en schoolleiding afspraken zetten. Het Lerarenparlement wil de kaders van dat Professioneel statuut vastleggen. En ook met het Lerarenregister wil het Lerarenparlement aan de slag. Als vertegenwoordigers zullen zij daarbij steeds het belang van de leraar vooropstellen en de zeggenschap van de leraar borgen.

Wat heb je hier als leraar aan?
Als leraar ben je eigenaar van je beroep en houd je de regie in handen. Het is belangrijk dat je je stem laat horen via een beroepsorganisatie waarin de leraar aan het roer staat. Als beroepsvereniging wil het Lerarenparlement de belangen van de leraar als professional behartigen in gesprek met beleidsmakers en stakeholders; standaarden ontwikkelen waaraan professionals zich kunnen spiegelen en meten; en activiteiten organiseren die zorgen voor een sterke onderlinge betrokkenheid. Meedoen kan, bijvoorbeeld door mee te denken of bijeenkomsten bij te wonen. Kijk voor meer informatie op de website van het Lerarenparlement.

Hoe denk jij over het Lerarenparlement? Denk je dat je er als leraar wel of niet iets aan hebt? En waarom? Deel je mening hieronder.

Laatste onderwijsnieuws

Een kind dat ligt te lezen in de schoolbibliotheek

Boekentips februari 2024

Verrassende, nieuwe, inspirerende en interessante boeken om mee aan de slag te gaan in de klas.

Bekijk
Twee kinderen steken hun vinger op

Het belang van filmeducatie

Filmleraar van het jaar regio Midden Astrid van der Knaap deelt haar visie op filmeducatie en geeft tips.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.