Home » Het imago van het onderwijs

Het imago van het onderwijs

Het lerarentekort, de lage salarissen of het hoge aantal burn-outs van onderwijspersoneel. In het nieuws komt het onderwijs er maar bekaaid vanaf. En dat terwijl het vak van leraar het mooiste is wat bestaat. Toch? Het negatieve beeld dat in de media ontstaat, is niet leuk voor iedereen die met hart en ziel voor de klas staat. En bovendien: het is onterecht!

Uit internationaal onderzoek blijkt dat de tevredenheid onder Nederlandse vo-leraren over hun beroep groot is. Negen van de tien leraren is tevreden met zijn of haar beroep. Hiermee scoort Nederland bovengemiddeld. Leraren zijn dus wel degelijk enthousiast over hun vak.

Interessant en veelzijdig

Uit onderzoek naar de professionele identiteit van leraren blijkt dat het vak van leraar de afgelopen jaren is verbreed. Een leraar staat niet alleen voor de klas, maar is ook pedagoog, coach, lesontwikkelaar, onderzoeker en nog veel meer. Je hebt bovendien goede baankansen en doorgroeimogelijkheden. Je kunt je specialiseren op allerlei vlakken; van lesdidactiek tot specifieke leerproblemen. Daarnaast is er veel aandacht voor jouw eigen ontwikkeling. Zo kun je bijvoorbeeld professionaliseren in het buitenland. Kortom: het onderwijs is interessant en veelzijdig.

Uitdragen van je vak

Maar hoe creëer je nou een positief imago? “Een goede leraar die ruimte krijgt om zijn vak professioneel uit te oefenen, is het fundament van een goed imago,” zegt VOION, dat zich inzet om van het voortgezet onderwijs de aantrekkelijkste werkomgeving van Nederland te maken. Het is dus van belang dat je het naar je zin hebt op je werkplek. Pas dan kun je jouw vak ook positief uitdragen. Valt daar bij jou nog wel wat te verbeteren? Kijk dan eens naar onze tips voor meer werkgeluk.

Professionele identiteit

Ook het ontwikkelen van een professionele identiteit is belangrijk, want juist met een goed ontwikkelde professionele identiteit ben je als docent in staat om je vak uit te dragen. Een leraar met een ontwikkelde professionele identiteit is iemand die een verhaal kan vertellen over zichzelf als professional. Iemand die antwoord kan geven op de vragen: Wie ben ik en wie wil ik zijn?

Uit onderzoek van VOION blijkt dat niet alleen werkomgeving en beroepsverenigingen, maar ook de media van invloed zijn op de professionele identiteit van docenten. De negatieve beeldvorming raakt docenten dus. Door het als onterecht ervaren negatieve imago ontstaan gevoelens van boosheid, verdediging en machteloosheid. Emoties die vervolgens juist weer kunnen bijdragen aan dat negatieve imago. Een vicieuze cirkel, die hoognodig moet worden doorbroken.

Positief imago

Hoe draag je nou bij aan een positief imago van het onderwijs? Naast het delen van je eigen enthousiasme, zijn er vele projecten en campagnes waar je je als docent voor in kunt zetten:

  • Op de Dag van de Leraar, jaarlijks op 5 oktober, staat het belang van goede leraren centraal. Jaarlijks wordt op die dag ook de Leraar van het jaar Heb je een collega die deze titel dubbel en dwars verdient? Je kunt hem of haar nomineren tot 8 mei.
  • Natuurlijk, het vak van docent is niet altijd makkelijk. Maar het is ook niet zo verschrikkelijk als het soms lijkt. De blogs van leraren op de website van de onderwijscoöperatie bieden flink tegenwicht.
  • Heb je een goed idee voor beter onderwijs? Doe dan een beroep op LOF, het Leraren Ontwikkel Fonds. Dit ondersteunt leraren met goede initiatieven om het onderwijs te verbeteren. Je krijgt dan onder andere een financiële bijdrage en coaching.
  • Word afgevaardigde van de Deelnemersvergadering. Sinds de Wet Beroep Leraar in 2017 van kracht is, hebben leraren op landelijk niveau inspraak via de deelnemersvergadering. Met dit orgaan kunnen leraren zelf de basis van hun takenpakket vormgeven.

Hoe draag jij je enthousiasme over je beroep uit? Laat een minstens zo enthousiaste reactie achter via onderstaand reactieformulier!

Laatste onderwijsnieuws

Een werkplaats

Dompel je klas onder in  … techniek

Trek je werkhandschoenen aan, zet je veiligheidsbril op en laad de batterijen op: dompel je klas onder in techniek.

Bekijk

Fantasiekaartjes

Met deze fantasiekaartjes verzinnen de kinderen de mafste verhalen.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.