Effectiever leren met de Regel van Drie

0

Heeft u weleens gehoord van de ‘Regel van Drie’ voor het leren? Deze regel houdt in dat leerlingen minstens drie keer de kans krijgen om iets te leren of oefenen, voordat van ze wordt verwacht het te kunnen onthouden, gebruiken of toepassen. Zo kunt u het leerproces van uw leerlingen effectiever en plezieriger maken.

In dit artikel leest u een vertaling van het Engelstalige artikel ‘Using the Rule of Three for Learning’, wat onlangs verscheen op de website Edutopia.org.

Een voordeel van de Regel van Drie voor het leren is dat het een simpele methode is: het stappenplan is gemakkelijk te onthouden en beschrijft welke stappen nodig zijn om effectiever te leren. Het helpt docenten om lessen zo vorm te geven dat leerlingen meerdere kansen krijgen om de kennis en vaardigheden eigen te maken. Ook biedt de regel handvatten om het niveau en de complexiteit van de opdrachten stapsgewijs te verdiepen. Hoe? Dat leest u in onderstaand stappenplan.

Stap 1: handen uit de mouwen

De eerste stap is om leerlingen op actieve wijze bij een onderwerp te betrekken. Niet met een filmpje of mondelinge introductie, maar aan de hand van een actieve opdracht. Bij geschiedenis kunt u bijvoorbeeld denken aan een onderzoeksopdracht naar primaire en secundaire bronnen. Bij wiskunde kunnen leerlingen op zoek gaan naar wiskundige patronen en bij Nederlands, Engels en andere talen zouden ze kunnen beginnen met een woordenlijst rondom het onderwerp. Oftewel: zet leerlingen zo snel mogelijk aan het werk met de stof die ze tijdens de les of komende periode moeten gaan verwerven.

Stap 2: van en met elkaar leren

Tijdens stap 2 oefenen leerlingen voor de tweede keer met de stof die al aan bod kwam bij de eerste stap. Inmiddels beschikken ze over de nodige basiskennis, die ze kunnen uitbreiden door met elkaar aan de slag te gaan. Samenwerken dus. Zo kunnen leerlingen de betrouwbaarheid van de bij stap 1 verworven primaire en secundaire bronnen valideren door gebruik te maken van tertiaire bronnen zoals encyclopedieën of lesboeken. Of ze kunnen in groepjes hun woordcomposities analyseren door ze op basis van overeenkomsten te categoriseren. Het gaat er bij deze stap om dat leerlingen van en met elkaar leren, door de bij de eerste stap verworven kennis en informatie met elkaar te combineren en te valideren.

Stap 3: hands-on leren

Soms hebben leerlingen meer tijd nodig om de lesstof eigen te maken. Simpelweg omdat leerlingen van elkaar verschillen, maar ook omdat het ene onderwerp nu eenmaal gecompliceerder is dan het andere. De derde stap moet dan ook niet worden gezien als laatste stap, maar als het moment waarop leerlingen echt aan de slag gaan op basis van project based learning (PBL): het leren en werken in een betekenisvolle context. Tijdens deze stap vereisen alle leeractiviteiten probleemoplossend-, kritisch- en creatief denken.

Als opvolger van de geschiedenisopdracht over primaire en secundaire bronnen kunnen leerlingen bijvoorbeeld klassikaal theaterlezen of een quiz of paneldiscussie voorbereiden, om zo met elkaar de verschillende perspectieven van de bronnen aan te tonen. Bij de taalvakken kunt u leerlingen de opdracht meegeven een visuele lexicon – al dan niet in de vorm van een (interactieve presentatie) – te maken, waarin alle behandelde woorden aan bod komen.

Werkt u (onbewust) al met de regel van drie? Of past u sommige elementen toe in uw lessen? Deel uw ervaring en laat een reactie achter via onderstaand reactieformulier.

Bron: Edutopia.org

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here