Home » Dit betekent het regeerakkoord voor jou

Dit betekent het regeerakkoord voor jou

Onder het motto ‘omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst’ presenteerde de vier partijleiders van VVD, D66, CDA en de ChristenUnie op 15 december 2021 het nieuwe regeerakkoord van Rutte-IV. En op 10 januari stond kabinet-Rutte IV op het bordes. Weet jij al wat de nieuwe kabinetsplannen voor het onderwijs betekenen? Wij zetten de belangrijkste onderwijspunten uit het nieuwe regeerakkoord voor je onder elkaar.

Foto’s: Dennis Wiersma, minister voor primair en voortgezet onderwijs en Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (fotograaf: Martijn Beekman, (c) Rijksoverheid)

Basis- en voortgezet onderwijs

In het regeerakkoord ligt de focus wat het onderwijs betreft op kansengelijkheid. Het kabinet wil goed onderwijs voor álle kinderen: een goede basis met oog voor inclusiviteit en maatwerk. Zij spreekt over een ‘masterplan’ om vooral de basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen te verbeteren. Hier gaat structureel één miljard euro per jaar naartoe. Burgerschap wordt daarnaast een integraal onderdeel van het onderwijs.

Met deze ‘basis op orde’, zoals in het regeerakkoord staat, richten het kabinet zich op het verbeteren van kansengelijkheid. Er wordt zo vroeg mogelijk ingegrepen om leerachterstanden te voorkomen, met het stimuleren van vroegschoolse educatie (VVE). De relatie tussen opvang en onderwijs wordt versterkt. De aandacht gaat in eerste instantie vooral naar scholen met veel leerachterstanden, want ‘gelijke kansen vragen een ongelijke aanpak, zodat elk kind de beste kans krijgt’, door middel van bijvoorbeeld rijke schooldagen.

Tot slot spreekt het kabinet van een verbeteraanpak voor het passend onderwijs. Zij streeft naar inclusief onderwijs waarbij kinderen met of zonder beperking of ziekte met elkaar naar school gaan. Het aantal thuiszitters moet naar nul, door elk kind een vorm van onderwijs te geven, zoals bijvoorbeeld de zogeheten ‘Digitale school’. Wat dat laatste precies inhoudt, moet nog blijken. Voor het vergroten van de kansengelijkheid is structureel één miljard euro beschikbaar.

Mbo

Het thema ‘kansengelijkheid’ is ook terug te zien in de plannen voor het mbo. Er moeten genoeg goede en betaalde stages beschikbaar komen voor alle mbo’ers, zonder stagediscriminatie. Om dit te bereiken, spreekt het kabinet van het sluiten van een ‘pact’ tussen overheid, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven. Gelijke behandeling tussen mbo-, hbo- en wo-studenten wordt bevorderd.

Ook binnen het mbo zet het kabinet in op basisvaardigheden en burgerschap. ROC’s worden versterkt als regionale opleidingscentra waarin ook volwassenen een leven lang leren en nieuwkomers – op basis van de nieuwe inburgeringswet – vanaf dag één leren en integreren.

Ook niet onbelangrijk: het bindend studieadvies wordt opnieuw bekeken op effectiviteit.

Investeren in leraren en schoolleiders

Uiteraard is er ook aandacht voor het lerarentekort, waar 800 miljoen euro per jaar naartoe gaat. Hiermee wordt de kwaliteit van lerarenopleiding verbeterd, met aandacht voor effectieve vakdidactiek, specialisatie in het jonge of oudere kind, digitale vaardigheden en passend onderwijs. Zij-instromen moet makkelijker worden.

Daarnaast stimuleert het kabinet de uitbreiding van contracten met meer uren en het dichten van de loonkloof met één cao voor alle leraren en schoolleiders in het funderend onderwijs (po en vo). Op scholen met veel leerachterstanden worden de arbeidsvoorwaarden voor deze groep aantrekkelijker. Daarnaast komt er meer aandacht voor de positie en kwaliteit van schoolleiders.

Ook wil het kabinet investeren in het verlagen van de werkdruk en faciliteren in het gebruik van digitale hulpmiddelen, om de werkdruk van de leraar te verminderen en de onderwijskwaliteit te verbeteren.

Verder lezen

Het volledige regeerakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ kun je downloaden via Rijksoverheid.nl

Wat vind jij het nieuwe regeerakkoord als het gaat over onderwijs? Laat het ons weten via onderstaand reactieformulier.

Laatste onderwijsnieuws

Een lachend meisje met een bloem in haar haar

Lied van de maand: Het wordt weer lente

Een stoer rocknummer over de lente! Hieronder vind je een ingezongen lied, een karaokeversie en tips die je kunt gebruiken in je les.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.