Home » De rekentoets: zo zit het op het mbo

De rekentoets: zo zit het op het mbo

Er is veel te doen rondom de rekentoets op het mbo. In het huidige regeerakkoord is afgesproken dat de rekentoets wordt afgeschaft, maar dat kan pas als er een goed alternatief is voor het rekenexamen. Wat is momenteel de stand van zaken?

De rekentoets is al sinds de invoering ervan – in 2013 – onderhevig aan kritiek. Die kritiek ging zowel over de inhoud van de toets als over de manier waarop deze wordt afgenomen. De Nederlandse vereniging van wiskundeleraren (Nvvw) pleit al jaren voor afschaffing van de toets: ‘Leerlingen gaan niet beter rekenen door een eenmalige toets, ze gaan pas beter rekenen als ze goed onderwijs krijgen.’ Vorig jaar publiceerde Metronieuws een aantal opgaven uit de mbo-rekentoets. Zou jij slagen of zakken? Probeer het hier.

Alternatief voor de rekentoets

Zolang er geen alternatief is voor het huidige rekenexamen, moeten scholen de huidige rekentoets blijven gebruiken. Het resultaat ervan wordt vermeld op de resultatenlijst, maar heeft geen invloed op het behalen van het diploma. Een onwenselijke situatie, omdat de huidige toets geen goede indicatie van het niveau zou geven, aldus de Nvvw. Bovendien is de vereniging van mening dat de aandacht voor rekenen niet mag verslappen. ‘Nu de toets niet meer mee telt, moet er snel een tussenoplossing komen. Anders verlies je al het moois dat de afgelopen jaren is opgebouwd en dat zou heel zonde zijn. Leerlingen moeten blijven rekenen.’ Om die reden werkte de vereniging mee aan een alternatief waarbij rekenen een vaste plek krijgt binnen het wiskundeonderwijs: Een nieuw perspectief voor rekenen.

Tussenoplossing vanaf 2019

De alternatieve toets wordt nader uitgewerkt in het kader van het project Curriculum.nu. In dit project, de opvolger van Onderwijs2032, werken docenten en deskundigen aan een nieuw curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs. Omdat de ontwikkeling ervan nog wel enige tijd duurt, wordt nu gewerkt aan een tussenoplossing: een rekentoets die binnen het huidige curriculum wél kan meetellen voor het examen. Het streven is om dit nog voor de komende zomer gereed te hebben. Deze rekentoets telt dan vanaf schooljaar 2019/2020 mee voor het diploma.

Rekenen blijft verplicht op het mbo

Met deze tussenoplossing komt het ministerie tegemoet aan de wens van mbo-docenten om snel een einde te maken aan de onwenselijke situatie waarin de rekentoets wel wordt afgenomen, maar niet meetelt voor het diploma. Het belang van rekenen in het mbo staat op geen enkele manier ter discussie, aldus Inge Vossenaar, directeur mbo bij het ministerie van Onderwijs, in een interview met MBO Today. ‘Het is belangrijk dat alle mbo-studenten een bepaald rekenniveau behalen. Voor hun beroep, maar ook voor de eventuele doorstroom naar het hbo. Er komen meer mogelijkheden voor de manier waarop dat wordt getoetst.’

In het regeerakkoord is afgesproken dat het rekenonderwijs in het mbo zo beroepsgericht mogelijk moet worden. Scholen moeten het rekenonderwijs dus meer gaan verbinden met het beroepenveld. Vossenaar: ‘Hoe heb je rekenen straks nodig in je dagelijkse werk? Dát zal de motivatie van studenten zeker ten goede komen.’

Hoe denk jij over de huidige rekentoets? En op welke manier zou jij het rekenonderwijs meer beroepsgericht maken? Laat een reactie achter via onderstaand reactieformulier.

Laatste onderwijsnieuws

Een kind dat vermoeid op zijn bureau ligt met een bordje Help!

Lied van de maand: Ik heb het zo druk!

Even lekker klagen: we hebben het zo druk! Hier vind je een liedtekst, een ingezongen lied, een karaokeversie en tips voor je les.

Bekijk
Een klas vol jongens in een oude jongensschool

Luistertip: De Jongensschool

In de documentaire De jongensschool onderzoekt Jan Maarten Deurvorst zijn herinneringen aan een van de laatste jongensscholen.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.