Home » De bezem door het onderwijs

De bezem door het onderwijs

U kon er deze week niet omheen, en zeker niet als docent: minister Marja van Bijsterveldt is van plan het onderwijs ingrijpend te gaan hervormen. Ze wil weer “terug naar de kern”, door meer de nadruk te leggen op Nederlands, Engels, wiskunde en science (de overige bètavakken). Volgens de minister is de kans dan groter dat jongeren later succesvol zullen zijn.

 

 

Van 4 naar 2
De onderwijsstructuur moet minder complex worden en de onderwijstijd moet  efficiënter worden ingezet. Naast de focus op de kernvakken, houdt dit in dat het aantal profielen in de bovenbouw havo/vwo verminderd wordt van vier naar twee (alfa en bèta), en dat er een reken- en tussentoets wordt ingevoerd. De tussentijdse toets, die leerlingen moeten maken aan het eind van de onderbouw, heeft als doel de voortgang op de kernvakken in kaart te brengen, zodat docenten eventuele achterstanden tijdig weg kunnen werken. De rekentoets moet plaats gaan vinden aan het eind van de bovenbouw.

Van subtop naar top
De nieuwe maatregelen vormen samen het Actieplan Beter Presteren, dat als doel heeft Nederland in de top vijf van de internationale ranglijst van schoolprestaties (PISA) te krijgen. Op dit moment staat Nederland op de tiende plek bij taalprestaties en op de elfde plek bij bètavakken. Wereldwijd behoort Nederland daarmee tot de subtop (er doen 65 landen mee aan het PISA-onderzoek), maar het is de relatieve positie die Van Bijsterveldt zorgen baart; Nederland verliest  terrein aan o.a. Zwitserland, Canada en Japan. Wat vindt u van deze nieuwe voorstellen om Nederland weer in de top te krijgen: een politieke move of een daadwerkelijke verbetering?

 

7 reacties op “De bezem door het onderwijs”

 1. Graag zou ik ook willen zien welk deel van het nationaal bruto inkomen van die landen aan onderwijs wordt gespendeerd en hoe dat in Nederland is. Dat maakt de vergelijking al iets interessanter.

 2. Alle leerlingen gelukkig!

  Wat een overdreven reactie weer van de minister. Mischien zijn die andere landen beter geworden en is het onderwijs stabiel in Nederland. Het is toch geen wedstrijd? ‘Nederland verliest terrein’, waar gaat het nou helemaal om? Nederlandse kinderen zijn nog altijd de gelukkigste op aarde, las ik in een eerder onderzoek op deze site. Dat lijkt me VEEL en VEEL belangrijker. Als kinderen nog meer saaie en nauwelijks tot de verbeelding sprekende vakken zoals Nederlands en Wiskunde moeten volgen, vaardigheidsvakken zonder inhoud en waar ze meestal geeneens een zinvolle toepassing aan mogen geven, worden ze NIET gelukkiger. En dan gaat het niveau van het onderwijs vanzelf omlaag. Geef ze veel meer kunstvakken, geef ze filosofie, geef ze mogelijkheden om na te denken over zichzelf en de wereld. Help ze om sterke onafhankelijke burgers te worden, die hun leven lang zullen helpen streven naar goed onderwijs omdat ze daar zelf zulke goede herinneringen aan hebben. Minister: u denkt nogal simpel, een minister van onderwijs onwaardig. U grijpt terug op oude waarden, u bent teveel gegrepen door de recessie-gedachte. Durf eens creatief te zijn.

 3. Mocht het doorgaan en de creatieve vakken , levensbeschouwing etc een optater krijgen, stel ik voor een spoedconferentie te beleggen bij Malmberg en te zien hoe je de bestaande methodes en vakken kunt afstemmen op de nieuwe situatie. Wie weet moet je de methodes van die vakken aanpassen en nog te ontwikkelen nieuwe methodes futureproof maken.. welke regering er ook zit.. Het maakt dan niet zo veel meer uit omdat je modulair werkt met veel e- learning en Het Nieuwe Werken en Leraar 2.0. Dan heb ik het nog niet over de gevolgen van de krimp; dit vraagt ook nieuw denken.
  Ik zou niet te lang wachten en met spoed bij elkaar komen. Wie neemt de uitdaging aan? Malmberg?

 4. dr. Henk Witteman

  Ik ben het helemaal met Theo Wismans eens. In tijden van nood, in tijden van paradigmashifts als de nood aan de man/vrouw komt, zijn mensen steeds in staat gebleken van de nood een deugd te maken, zich aan te passen aan gewijzigde omstandigheden en nieuwe omgevingen te scheppen die om de woorden van Theo te gebruiken “future-proof” moeten zijn. Een verdedigende houding (het zal onze tijd wel duren) heeft dan geen zin. Het samenbundelen van innovatieve ideeën is nu de uitdaging. Wie begint?

 5. Om snelheid te maken en om goed onderwijs te geven is het niet slim om alleen te steigeren.
  Juist vaart maken met effectieve scholing, en goed kijken waar het in onze onderwijspraktijk fout gaat(en er gaat in het onderwijs nog erg veel niet goed: slecht lesgeven, zwakke organisatie, pedagogisch handelen waar je je voor zult schamen, ontbreken van kennis over nieuwste onderwijsontwikkelingen etc) kan het beroep van schooljuf of -meester opkrikken. Dat de Minister nu van de weeromstuit erg veel de nadruk legt op taal en rekenen…. het is aan “ons” dat op te pakken.

 6. De minister verkoopt lariekoek! Natuurlijk kom je weer in de top 5 als je zomaar op een willekeurige plek in de onderwijsgang lukraak ingrijpt. Het terugbrengen van 4 naar 2 profielen is dé oplossing en….we zijn dus gered? Wat een kortzichtige visie. In onderwijsland is veel meer loos!
  Laten we eens gaan kijken hoe we mensen met hun specifieke begaafdheden op de top van hun mogelijkheden kunnen brengen. Als dát nu eens het uitgangspunt zou zijn……
  Nee hoor. De geachte minister ziet het niveau in rekenen en taal…..Sterkte voor de toekomst en we mogen ons al voorbereiden op een hervorming in het post-bijsterveldt-tijdperk.
  Ze moet plaats nemen voor de spiegel, zichzelf eens recht in de ogen kijken, zich vragen stellen over haar eigen onderwijsloopbaan en vervolgens tot de conclusie komen:
  “Ik ben Verbijsterdt”

 7. De minister verkoopt lariekoek! Natuurlijk kom je weer in de top 5 als je zomaar op een willekeurige plek in de onderwijsgang lukraak ingrijpt. Het terugbrengen van 4 naar 2 profielen is dé oplossing en….we zijn dus gered? Wat een kortzichtige visie. In onderwijsland is veel meer loos!
  Laten we eens gaan kijken hoe we mensen met hun specifieke begaafdheden op de top van hun mogelijkheden kunnen brengen. Als dát nu eens het uitgangspunt zou zijn……
  Nee hoor. De geachte minister ziet het niveau in rekenen en taal…..Sterkte voor de toekomst en we mogen ons al voorbereiden op een hervorming in het post-bijsterveldt-tijdperk.
  Ze moet plaats nemen voor de spiegel, zichzelf eens recht in de ogen kijken, zich vragen stellen over haar eigen onderwijsloopbaan en vervolgens tot de conclusie komen:
  “Ik ben Verbijsterdt”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste onderwijsnieuws

Kinderen die tijdens een energizer elkaar vasthouden

Energizers: samenwerken 

Zijn de kinderen in je groep een beetje op elkaar ingespeeld? Gebruik deze energizers om samenwerking tussen de lessen door te oefenen.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.