De bezem door het onderwijs

U kon er deze week niet omheen, en zeker niet als docent: minister Marja van Bijsterveldt is van plan het onderwijs ingrijpend te gaan hervormen. Ze wil weer “terug naar de kern”, door meer de nadruk te leggen op Nederlands, Engels, wiskunde en science (de overige bètavakken). Volgens de minister is de kans dan groter […]

Bekijk