Home » Convenant privacy: afspraken over beschermen leerlinggegevens

Convenant privacy: afspraken over beschermen leerlinggegevens


Zo’n beetje iedere school maakt in toenemende mate gebruik van digitale leermiddelen en een leervolgsysteem. Het beschermen van leerlinggegevens is dan ook een actueel thema. Om de privacy van leerlingen nu én in de toekomst te waarborgen, stelden verschillende organisaties, waaronder de PO-Raad, de VO-raad en de Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU), een convenant privacy op.

Het convenant is een initiatief van de PO-Raad, de VO-raad, de GEU, vDOD en de sectie educatief van de KBb. Ook ouders en het Ministerie van OCW zijn betrokken bij de ontwikkeling van het convenant. Het eerste, reeds gepresenteerde convenant heeft betrekking op digitale leermiddelen en –systemen. Een soortgelijke overeenkomst voor schooladministratiesystemen is momenteel in ontwikkeling. Alle betrokken partijen hebben inmiddels ingestemd met de inhoud van het convenant, met het voorbehoud van goedkeuring door hun achterban. Zo stemt de VO-Raad eind deze week, tijdens de Algemene Ledenvergadering, over het convenant.

Waarom een convenant?
Het gebruik van digitaal leermateriaal maakt het mogelijk om meer maatwerk te bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. “Die wens wordt in Nederland breed gedeeld door scholen, de sectorraden en de politiek. Bij het gebruik van deze digitale leermiddelen worden vaak persoonsgegevens verwerkt. Daardoor is het mogelijk voor een leerkracht om te zien wat een leerling met de lesstof gedaan heeft en wat het resultaat daarvan is”, zo legt GEU-voorzitter Harold Rimmelzwaan (directeur Malmberg) uit (bron). “Voor educatieve uitgeverijen is het belangrijk dat goede afspraken worden gemaakt over deze verwerkingen.”

Regie bij de school
In het convenant privacy is de Wet bescherming persoonsgegevens vertaald naar de onderwijspraktijk. Er staan onder meer afspraken in over hoe de verschillende partijen veilig om zullen gaan met leerlinggegevens. Daarbij staat voorop dat de school de regie heeft; zij bepalen hoe gegevens worden verwerkt. ‘De school is verantwoordelijk voor de zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van de leerlingen en de communicatie naar ouders. Hierbij hoort ook het maken van goede afspraken met leveranciers’, aldus de VO-Raad. Download het convenant om de reeds gemaakte afspraken in te zien.

Model Bewerkersovereenkomst
Ook is er, is samenwerking met een team van in privacy gespecialiseerde juristen, een Model Bewerkersovereenkomst opgesteld. Deze kunnen scholen gebruiken om goede afspraken te maken met uitgevers – bijvoorbeeld bij de aanschaf van nieuw digitaal leermateriaal. Ook uitgevers zullen deze overeenkomst gebruiken, zodat scholen erop kunnen vertrouwen dat de in het convenant vastgelegde afspraken gelden voor de producten en diensten die zij afnemen bij deze partijen.

Handreikingen en voorbeelden
In samenwerking met Kennisnet werkt de VO-Raad aan voorbeeldreglementen op het gebied van privacy voor scholen. Ook ontwikkelen de partijen een aantal handreikingen voor scholen in het primair- en voortgezet onderwijs, om het thema privacy intern en met ouders te bespreken. Zodra deze online staan, zal Onderwijs van Morgen u daarover informeren.

Bent u goed op de hoogte van regelgeving omtrent de bescherming van leerlinggegevens? En wat vindt u van het convenant? Laat een reactie achter via onderstaand reactieformulier.

Laatste onderwijsnieuws

Een werkplaats

Dompel je klas onder in  … techniek

Trek je werkhandschoenen aan, zet je veiligheidsbril op en laad de batterijen op: dompel je klas onder in techniek.

Bekijk

Fantasiekaartjes

Met deze fantasiekaartjes verzinnen de kinderen de mafste verhalen.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.