Home » Beleidsupdate: Het lerarentekort 

Beleidsupdate: Het lerarentekort 

leerkracht in de gymzaal

Op het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) worden wekelijks besluiten genomen over het primair onderwijs. In de Beleidsupdate wordt duidelijk wat jij van het Haagse beleid in de klas gaat terugzien. Deze keer: het lerarentekort.

Landelijke instroom en behoud personeel

Vacatures voor zowel leerkrachten als schoolleiders worden, vooral in de grote steden, de laatste jaren steeds moelijker vervuld. Dit komt vooral door de krapte op de arbeidsmarkt. Bovendien groeit het aantal vacatures doordat meer beginnende leerkrachten stoppen met lesgeven en oudere leerkrachten met pensioen gaan. De overheid wil het tekort aan leerkrachten tegengaan door zich te richten op meer instroom en op het behouden van leerkrachten en door de organisatie op scholen aan te pakken. Hiervoor zijn verschillende initiatieven vanuit de overheid en opleiders gestart.

Maatregelen

Studenten aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen kunnen bijvoorbeeld in vijf jaar tijd een diploma halen voor zowel de pabo als de ALO. Deze groep afgestudeerden is dus multi-inzetbaar. Verder zijn de salarissen van leerkrachten in het primair onderwijs gestegen en in sommige cao’s is meer aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van docenten. Door meer geld beschikbaar te stellen hoopt OCW dat scholen de werkdruk voor leerkrachten enigszins kunnen verlichten, bijvoorbeeld door onderwijsassistenten aan te trekken.

Regionale samenwerking en maatwerk

Vorig jaar heeft OCW subsidies beschikbaar gesteld om de samenwerking tussen besturen, scholen, lerarenopleidingen en gemeenten in regio’s te stimuleren. Zo kon elke onderwijsregio een maatregelenpakket samenstellen, afgestemd op het tekort en de behoeften van die regio. In Noord-Limburg is er bijvoorbeeld tijd en geld geïnvesteerd in het opzetten van een HR-netwerk en in het platform ‘Onderwijs po in Limburg’ waarmee nieuw personeel wordt aangetrokken.

De grote steden kregen aparte subsidies, die zij op hun eigen manier besteedden. Amsterdam investeerde haar geld in leerkrachten op scholen met achterstandsproblematiek: zij kregen een hogere salaristoeslag. Utrecht koos ervoor om de alliantie ‘Utrecht Leert’ op te richten, waar onderwijspersoneel en -partners kennis uitwisselen.

Resultaat?

Al met al veel maatregelen, maar tot nu toe nog zonder significant resultaat. Het enthousiasmeren van bestaande en potentiële leerkrachten blijft het belangrijkst. Maar hoe doe je met beperkte middelen? Het antwoord op die vraag is nog niet gevonden.

Meer lezen? 

www.aanpaklerarentekort.nl

Laatste onderwijsnieuws

Een werkplaats

Dompel je klas onder in  … techniek

Trek je werkhandschoenen aan, zet je veiligheidsbril op en laad de batterijen op: dompel je klas onder in techniek.

Bekijk

Fantasiekaartjes

Met deze fantasiekaartjes verzinnen de kinderen de mafste verhalen.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.