Een initiatief van Malmberg

Staatsvrije scholen

De afgelopen vijf jaar zijn in Nederland steeds meer staatsvrije scholen ontstaan. Ze worden veelal opgericht door ouders die niet tevreden zijn over het reguliere onderwijs en zich minder willen laten leiden door regels die door de overheid worden opgelegd.

 Vragen vooraf

 1. Ben jij of ken jij iemand die op een staatsvrije school zit?
 2. Wat stel jij je voor bij een staatsvrije school? Wat zou daar anders gaan? Leg uit.

Bekijk de video

Staatsvrije scholen

 Vragen bij de video

 1. Welke twee factoren bepalen volgens deze video of een school staatsvrij is of niet?
 2. Ben je het eens met deze uitspraak van Evert-Jan Meeuwissen: ‘De overheid heeft de kinderen meer kwaad dan goed gedaan.’
 3. Evert-Jan Meeuwissen redeneert iets later als volgt: ‘Wij weten het beter dan de overheid, omdat het voor een groot deel om onze eigen kinderen gaat.’
  1. Wat is in deze redenering het standpunt?
  2. Wat is het argument?
  3. Hoe valide vind je dit argument?
 4. Wat is de filosofie op deze school? Noem drie delen.
 5. De interviewer stelt een vraag over het opdreunen van tafels.
  1. Wat suggereert hij hiermee?
  2. Ben je het eens met deze suggestie?
 6. D66 heeft kritiek op deze staatsvrije scholen. Waarom zou deze politieke partij daar kritiek op kunnen hebben, denk je?
 7. Evert-Jan Meeuwissen wil de kinderen een onbezonnen jeugd geven. Is dat wat hij echt wil, denk je?

Aan de slag

 Optie 1

 Bekijk deze video.

Schrijf nu een betoog (400 – 700 woorden) tegen staatsvrije scholen. In je betoog geef je drie argumenten. Die argumenten onderbouw je. Daarnaast ontkracht je een tegenargument. Je betoog is bedoeld voor ouders die kinderen naar een staatsvrije school willen laten gaan.

 

Optie 2

Stel, je mag je eigen school ontwerpen.

 • Hoe zou die school er dan uitzien en waarom?
 • Wat vind je qua onderwijs belangrijk op die school?

Maak één moodboard waarop je door middel van plaatjes antwoord geeft op deze twee vragen. Geef bij het moodboard een korte mondelinge uitleg. Neem deze eventueel op.

Weet je niet precies wat een moodboard is? Op internet zijn veel voorbeelden te vinden.

WK47_Staatsvrije scholen_antwoorden

Actuele lessen

Meer opdrachten

Uit het archief van Nederlands