Een initiatief van Malmberg

Staatsontvoeringen

Bron afbeelding: Shutterstock/ADragan

Tijdens de toeslagenaffaire zijn veel kinderen van slachtoffers uit huis geplaatst. Minstens 1115 kinderen zijn nog steeds niet herenigd met hun ouders. Cabaretier Peter Pannekoek sprak zich hier fel over uit in het satirische programma Dit was het nieuws. Hij doopte deze vorm van uithuisplaatsing om tot staatsontvoering. In de media krijgt hij veel bijval.

Vragen vooraf

  1. Wat weet jij van de toeslagenaffaire? Zoek eventueel informatie op.
  2. Heb jij iets meegekregen van de uitspraak van Peter Pannekoek? Zo ja, wat?

Bekijk de video’s

(391) TOESLAGENAFFAIRE = STAATSONTVOERINGEN | DIT WAS HET NIEUWS – YouTube

Hoogleraar snapt benaming ‘staatsontvoeringen’ van Peter Pannekoek, maar ziet ook de moeilijkheden – EenVandaag (avrotros.nl)

Vragen bij de video

  1. Welke vergelijking maakt Peter Pannekoek?
  2. Vind jij de term staatsontvoering goed gekozen? Licht je antwoord toe.
  3. Waarom zal een aantal kinderen waarschijnlijk nooit meer naar hun ouders terugkeren? Wat vind jij daarvan?
  4. In de video komt (direct en indirect) een aantal punten van kritiek op de procedure rond deze uithuisplaatsingen naar voren. Noem er vier.
  5. Formuleer jouw mening over deze staatsontvoeringen. Geef ook aan wanneer jij een uithuisplaatsing wel/niet terecht vindt.

Aan de slag

Optie 1

Schrijf een ingezonden brief voor een landelijke of regionale kant over de staatsontvoeringen. Maak duidelijk wat jouw mening is en ondersteun deze met argumenten. Formuleer ook een aantal aanbevelingen voor de overheid. Gebruik tussen de 150 en 200 woorden. Klik hier voor meer informatie over een ingezonden brief.

Optie 2

Luister naar het volgende audiofragment: Het Woord van de week: staatsontvoering | NPO Radio 1

Stel dat het woord staatsontvoering als nieuw lemma wordt opgenomen in het woordenboek, welke tekst zou er dan achter staan?

Neem de volgende tekst over:

Staats·ont·voe·ring (de; v):

Geef nu een omschrijving van de betekenis en het gebruik van het woord. Ga daarbij in op het ontstaan van het woord en gebruik de term dysfemisme. Houd de opmaak en stijl van een woordenboek aan. Bekijk eventueel eerst gedetailleerd de uitwerking van een lemma in een woordenboek.

Antwoorden

WK13_Staatsontvoeringen_antwoorden

Actuele lessen

Meer opdrachten

Uit het archief van Nederlands