Een initiatief van Malmberg

De middelbare scholen gaan weer open

Actueel_opdracht_Talent_Malmberg_Nederlands

Vanaf 2 juni gaan de deuren van de middelbare scholen weer open. De anderhalvemeterschool school zal er wel heel anders uitzien dan je gewend bent. Wat zijn de nieuwe regels?

Vragen vooraf

 1. Heb jij zin om weer naar school te gaan?
 2. Wat heb jij het meest gemist aan school? En wat het minst?

Bekijk de video

Dit is jouw school vanaf 2 JUNO l De waarheid over de anderhalvemeterschool

Vragen bij de video

 1. Onderstaand schema gaat over de regels van de anderhalvemeterschool. Neem het schema over en omschrijf de regel.
Onderwerp Regel
Fiets
Kluisjes
Desinfecterende handgel
Lokaaldeur
Tafels
Plek in het lokaal
Docent
Pauze
Schoolkantine
Schoolplein
 1. In het filmpje hoor je verschillende meningen voorbij komen van scholieren. Neem onderstaande zinnen over en vul ze aan.
  1. Ik vind het wel/niet goed dat de klassen opgesplitst worden, want …
  2. Ik vind het wel/niet goed dat praktische vakken doorgaan, want …
 2. Pieter Lossie van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) vindt het belangrijk dat scholieren de laatste paar weken van het schooljaar weer naar school gaan. Wat zijn zijn argumenten?
 3. Ben jij het wel of niet met Pieter van het LAKS eens? Leg je antwoord uit.

Aan de slag

 1. Maak een poster om medeleerlingen op de vijf belangrijkste regels binnen school te wijzen. Formuleer de regels kort en bondig, gebruik plaatjes en zorg voor een duidelijke opmaak.
 2. Het is duidelijk dat een lesweek op de anderhalvemeterschool er anders uit zal zien dan een normale lesweek. Hoe ziet jouw ideale lesweek op de anderhalvemeterschool eruit? Stel je lesrooster zelf samen en houd daarbij rekening met de regels.
 3. Nu de scholen stapsgewijs teruggaan naar de oude situatie, wil jij misschien ook wel iets behouden uit de coronaperiode. Schrijf een zakelijke brief aan de directeur van jouw school. Benoem daarin wat jou goed is bevallen aan het afstandsonderwijs en hoe dat een plek zou moeten krijgen in het onderwijs van de toekomst.
 4. Is er een docent die jou tijdens de afgelopen coronaperiode extra ondersteund heeft of heel goede videolessen heeft gegeven? Stuur een e-mail naar deze docent waarin je hem of haar daarvoor bedankt of complimenteert.

Antwoorden

Wk21_de middelbare scholen gaan weer open_antwoorden

 

Actuele lessen

Meer opdrachten

Uit het archief van Nederlands