Een initiatief van Malmberg

Actuele situatie Rusland

Door de oorlog met Oekraïne is Rusland de laatste maanden veel in het nieuws. Afgelopen week was dat niet anders. Het land werd in verband gebracht met de sabotage van de Nord Stream-gaspijpleidingen en de oneerlijke referenda in bezette gebieden in Oekraïne. Arjen Lubach belicht in zijn avondshow beide kwesties op satirische wijze.

 

 Vragen vooraf

 1. Wat weet je al over de Nord Stream-gaspijpleidingen?
 2. Wat heb je meegekregen van het referendum in Oekraïne?

Let op: kun je beide vragen niet beantwoorden? Zoek dan kort naar informatie over deze twee zaken.

 

Bekijk de video

Lubach in Avondshow over Nord Stream en referendum in Oekraïne (0:00 – 5:32)

 

Vragen bij de video

 1. Bekijk de eerste minuut van de video nog eens.
  1. Op wie of wat geeft Lubach hier kritiek?
  2. Wat houdt die kritiek precies in?
  3. Wat is dan het effect als Lubach daarna hetzelfde doet?
 1. Hoe zouden de media volgens jou moeten berichten over de sabotage van de Nord Stream?
 2.  Referendum
  1. Wat is een referendum?
  2. Wat is er volgens Lubach misgegaan tijdens het referendum in de bezette gebieden in Oekraïne? Geef vier verschillende antwoorden.
  3. Waarom is het volgens jou van belang dat referenda eerlijk en betrouwbaar verlopen?
  4. Wanneer zijn referenda volgens jou eerlijk en betrouwbaar? Leg uit.
 1. Waarom kiest Lubach aan het eind voor de woorden Louis d’oorgestoken kaart en Theo d’oorgestoken kaart?

 

Aan de slag

 Optie 1

Voor deze opdracht werk je samen met een klasgenoot.

Lees eerst dit artikel van De Speld, waarin beide nieuwsitems zijn verwerkt. De Speld is een satirisch online nieuwsmagazine.

Schrijf nu samen een eigen artikel (200 – 400 woorden) voor De Speld waarin je twee andere nieuwsitems met elkaar vermengt. Vraag een ander tweetal om feedback en pas daarna je artikel aan.

 

Optie 2

Over het nut van referenda wordt verschillend gedacht. Enerzijds zijn mensen er positief over. Een referendum geeft je als burger de ultieme vorm van inspraak. Anderzijds zijn er ook negatieve geluiden. In hoeverre is iedereen in staat zich goed een mening te vormen over complexe politieke en maatschappelijke zaken? Hoe denk jij hierover?

Lees eerst dit artikel en schrijf daarna een beschouwing (400 – 700 woorden) waarin je op genuanceerde wijze jouw visie op referenda bespreekt. Je bekijkt deze kwestie vanuit verschillende invalshoeken.

Antwoorden

Om de antwoorden te bekijken moet je aangemeld zijn.

Actuele lessen

Meer opdrachten

Uit het archief van Nederlands