Een initiatief van Malmberg

Aanklacht tegen de tv- en filmindustrie

Bron afbeelding: Shutterstock / Zephyr_p

Maryam Hassouni, actrice en eerste Nederlandse Emmy Awardwinnaar, schreef onlangs het boek Wat de fak. Dit boek is een persoonlijke aanklacht tegen de theater- en filmindustrie, gebaseerd op haar eigen ervaringen.

 

 Vragen vooraf

 1. Ken je de actrice Maryam Hassouni?
  • Zo ja, van welke films of series ken je haar?
  • Zo nee, zoek kort op welke rollen ze zoal heeft gespeeld.
 1. Waar zou haar aanklacht tegen de tv- en filmindustrie over kunnen gaan volgens jou?

 

Bekijk de video

BNNVARA – Khalid en Sophie: Maryam Hassouni over haar boek ‘Wat de fak’ (0.00 – 7.48)

 

Vragen bij de video 

 1. Waarom wilde Maryam Hassouni dit boek nu schrijven? 
 1. Maryam Hassouni zegt dat ze als kind van een migrant geleerd heeft alles te bewaren om te bewijzen dat ze bestaat. Welke indruk maakt deze uitspraak op jou? Leg je antwoord uit. 
 1. Wat is Hassouni’s kritiek op het huidige gebruik van het begrip ‘diversiteit’? Leg je antwoord uit.
 1. Khalid geeft aan dat er wel belangrijke maatschappelijke thema’s besproken worden in die films/series. Hoe weerlegt Hassouni deze uitspraak?
 1. In de introductie zegt Khalid dat Maryam Hassouni in haar boek ageert tegen het feit dat in films en series haar achtergrond en cultuur geproblematiseerd worden en niet gevierd. Later geeft zij drie concrete stereotyperingen bij het problematiseren van haar cultuur. Welke?
 1. In hoeverre herken je het beeld dat Maryam Hassouni schetst? Welke films of series ken je met:
  • stereotypen
  • dezelfde thema’s (die Maryam in de video noemt)?

 

Aan de slag

 Optie 1

Maryam Hassouni heeft voor haar boek een citaat van de auteur Hélène Cixous gekozen als motto. Het motto luidt:

Het enige boek dat de moeite waard is om te schrijven,

is het boek waar we de moed of de kracht niet voor hebben.

 1. Doe een klein onderzoek en beantwoord daarna onderstaande vragen:
  • Wie is Hélène Cixous en waarom is zij bekend?
  • Waarom zou Cixous een voorbeeld voor Maryam kunnen zijn? Leg je antwoord uit.
 2. Wat betekent het citaat volgens jou en wat zou het voor Maryam Hassouni betekenen? Leg het in je eigen woorden uit.
 3. Stel dat jij een boek zou schrijven dat de moeite waard is, waarover zou dat boek moeten gaan?

 

Optie 2

Schrijf een beschouwing (300 – 600 woorden) waarin jij aangeeft hoe de tv- en filmindustrie zou moeten veranderen om het probleem dat Maryam Hassouni aankaart op te lossen. Het probleem is erg complex, dus eenvoudige oplossingen zullen er niet zijn. Wees daarom genuanceerd in je beschouwing en laat op gelijkwaardige wijze diverse perspectieven zien.

Antwoorden

Om de antwoorden te bekijken moet je aangemeld zijn.

Actuele lessen

Meer opdrachten

Uit het archief van Nederlands