Een initiatief van Malmberg

Hulp bij zelfdoding of meer aandacht voor ouderen?

Een nieuwe wet moet het mogelijk maken dat gezonde mensen die niet meer willen leven hulp bij zelfdoding krijgen. Het plan stuit op verzet.

‘Mensen die weloverwogen menen dat hun leven voltooid is, moeten onder strikte en zorgvuldige criteria in staat worden gesteld dit leven op een voor hen waardige wijze af te sluiten’, stellen de ministers Schippers (Volksgezondheid) en Van der Steur (Veiligheid en Justitie) in een brief. De nieuwe wet is een aanvulling op de bestaande euthanasiewetgeving. Nu komen mensen alleen in aanmerking voor euthanasie als zij (ernstige) medische aandoeningen hebben en er sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden met een medische grondslag. De nieuwe wet maakt het voor gezonde mensen die niet meer willen leven mogelijk om hulp bij zelfdoding te krijgen. Volgens de ministers gaat het vooral om ouderen die zich erg eenzaam voelen, hun dierbaren missen, moeite hebben met het verlies van hun onafhankelijkheid en die ondanks de goede zorg niet verder willen leven.

Weinig zin

Er komen wel strenge regels voor een ‘voltooid leven-regeling’, kondigen de ministers aan. Zo komt er een stervenshulpverlener die alle verzoeken toetst. Hij bekijkt of het verzoek wel volledig vrijwillig en weloverwogen is. Ook volgt er een bezinningsperiode. Saskia Puist reageert in de Telegraaf positief op het voorstel. Haar 90-jarige vader is volgens Puist ‘een gevangene in zijn eigen lichaam’. Puist: ‘Wij, zijn kinderen, vinden het verschrikkelijk om hem op deze manier te zien wegkwijnen. Eigenlijk is het voor ons wachten op zijn dood. En natuurlijk zullen we dan hartstikke verdrietig zijn, maar we zien ook dat het leven voor hem zo weinig zin meer heeft.’ Voorstanders van het voorstel benadrukken de wens van zelfbeschikking van ouderen.

Zorg

Levenseindeonderzoeker Els van Wijngaarden waarschuwt dat niet voorbij mag worden gegaan aan de moeilijkheidsgraad van het probleem. ‘Ouderen hebben het gevoel overbodig te zijn, niet van waarde te zijn. Ik denk dat dit voorstel bewust of onbewust de boodschap uitstraalt dat we ons daar als maatschappij bij neerleggen’, aldus de onderzoeker in dagblad Trouw. De SP is één van de partijen die tegen het voorstel is. Volgens Kamerlid Renske Leijten leidden forse bezuinigingen van het kabinet tot extreem verschraalde zorg. ‘Ik krijg te vaak van ouderen te horen dat ze zich teveel voelen, dat moet echt worden weggenomen’, stelt Leijten. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers noemt het wetsvoorstel ‘huiveringwekkend’. Segers: ‘In een beschaafde samenleving is het leven heilig en bieden we ouderen, juist ook als het leven zwaar wordt, goede zorg, veiligheid en bescherming.’

Mijn Malmberg

logo Dilemma

Meer opdrachten

Je actuele lessen maatschappijleer op een nieuwe plek

Uit het archief van maatschappijleer