Een initiatief van Malmberg

De verandering van Zwarte Piet: overheidsingrijpen of afwachten?

Dit weekend komt Sinterklaas weer aan. Dit geeft aanleiding voor het - inmiddels net zo traditioneel - losbarsten van de pietendiscussie. Een congres van Kick Out Zwarte Piet werd zelfs met geweld verstoord. Moet de overheid ingrijpen of afwachten?

Eerder dit jaar liet de NTR al weten dit jaar helemaal over te stappen op roetveegpieten. Deze omroep verzorgt al sinds jaar en dag het Sinterklaasjournaal. Dit journaal trekt ongeveer een miljoen kijkers, niet alleen kinderen, ouders en scholen kijken hiernaar. Ook gemeenten richten de lokale sinterklaasintocht in kijkend met een schuin oog naar wat er bij de landelijke intocht gebeurt – en dus ook welke Zwarte Pieten het Sinterklaasjournaal inzet. Met de keuze van de NTR lijkt de verandering van zwarte pieten door roetveegpieten door te zetten. Het tempo waarmee deze verandering doorzet is de tegenstanders van Zwarte Piet te traag. Kick Out Zwarte Piet ziet Nederland graag vrij van zwarte piet in 2020. Roetveegpieten zijn daarbij een goed alternatief. Onderzoek wijst uit dat deze verandering in 2020 niet voltooid zal zijn. Sterker nog, de discussie over de verschijningsvorm van Zwarte Piet zal niet zo snel verdwijnen.

De pietendiscussie is namelijk tekenend voor een dieperliggend conflict. Cultuursocioloog Peter Achterbergh zegt tegen Editie NL dat het hier gaat om de drang van mensen om de eigen cultuur in stand te houden. En Zwarte Piet is daar de frontlinie van, zo lijkt het. Achterbergh noemt het een brandpunt in ons denken over culturele diversiteit: “Het conflict gaat over culturele kwesties, over wie wij zien en wat we normaal vinden.”

De gewelddadige verstoring van de bijeenkomst van actiegroep Kick Out Zwarte Piet heeft in ieder geval voor- en tegenstander van Zwarte Piet verenigd in verontwaardiging over het gebruik van geweld. Tientallen gemaskerde voorstanders van Zwarte Piet hebben vernielingen aangericht en geprobeerd het congres van KOZW te verstoren. Daarbij heeft de politie meerder arrestaties verricht – waaronder een jongen van 13. Hiermee is het traditionele begin van de pietendiscussie grimmig begonnen. Moet de overheid ingrijpen bij de verandering van Zwarte Piet? Of moet de overheid juist de traditie beschermen? Of moeten we gewoon afwachten en deze culturele verandering ruimte bieden? Wat vind jij?

Mijn Malmberg

logo Dilemma

Meer opdrachten

Je actuele lessen maatschappijleer op een nieuwe plek

Uit het archief van maatschappijleer